Strenght of cultural minorities

TIP DE PROIECT: Proiect Erasmus+ de parteneriat strategic doar între școli – „Strength of cultural minorities”, Nr. 2018-NL01-K229-7972506_2

PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 1.09.2018 – 31.08.2020

FINANŢARE EUROPEANĂ: prin programul Erasmus+ 27 496 EURO pentru realizarea proiectului de către liceul nostru.

PARTENERI:
ROMÂNIA – Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu – PARTENER PROIECT
OLANDA    –  CSG Prins Maurits, Middelharnis- COORDONATOR PROIECT

MOTIVAȚIA PROIECTULUI: Minoritățile culturale reprezintă un “glob” pentru UE; democrația este acolo pentru a le proteja. Cu toate acestea, minoritățile (culturale) nu experimentează acest lucru. Există un sens tot mai mare de uniformitate, pe de o parte, și accentuarea individualității (locale), pe de altă parte. Minoritățile, atât etnice, cât și culturale, se confruntă tot mai mult cu mari comunități, cum ar fi UE, ca o amenințare la adresa individualității lor. UE reprezintă sarcina de a menține această individualitate intactă, în limitele întregii comunități culturale europene. În această dezbatere, subiectivitatea, percepția și interesele joacă un rol major. Acesta este motivul pentru care în timpul proiectului se va acorda o atenție explicită faptelor și opiniilor. Pe baza stării actuale a paletelor culturale europene, ceea ce este necesar pentru a conferi UE un caracter cultural durabil, bazat pe trecutul cultural-istoric al continentului. Prin schimbarea constantă între cultura generală (cultura occidentală, cultura principală) și cultura specială (cultura minorității) se pot obține idei în asemănările și diferențele dintre modelele normelor și valorilor. Acesta este un punct de plecare pentru a ne gândi la o cooperare durabilă între identitățile culturale din Europa.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Școala crede în puterea de educație interculturală, transfrontalieră. Obiectivele pe care școala dorește să le realizeze împreună cu acest proiect sunt printre altele:
– oferirea unui context internațional în care elevii pot învăța;
– stimularea aptitudinilor profesionale și transfrontaliere;
– dezvoltarea abilităților cognitive, relaționale și empatice ale colegilor din diferite țări ale UE.
Proiectul trebuie să ajute elevii să dobândească o înțelegere și o uimire / mândrie pentru propriul lor trecut cultural-istoric; pe de altă parte, că mențin tradiția vie pentru viitor, căutând noi căi prin care tradițiile pot contribui la realizarea unei atitudini de cooperare a cetățenilor UE / lumii. Școlile au puncte comune de plecare fiindcă sunt mândri de identitatea lor, uneori se simt greșit înțeles de mediul social și tot vor să contribuie activ la educația cetățeniei. Difuzarea cunoștințelor va duce la înțelegere și empatie. În cele din urmă, întregul proiect îi va face pe elevi mai competenți intercultural, mai conștienți din punct de vedere cultural, mai independenți, mai responsabili și mai credibili.

GRUPUL ŢINTĂ: Elevii din liceul nostru şi familiile lor, membrii comunităţii locale, părțile interesate conexe

ECHIPA DE PROIECT:
Coordonator: prof. Radu Cîmpean
Membrii echipei de coordonare:
➢ Prof. Mihai Victorin ORDEAN – director, responsabil monitorizare și evaluare
➢ Prof. Radu CÎMPEAN – coordonator proiect
➢ Prof. Georgeta Sava – director adjunct, responsabil organizare seminarii și ateliere de lucru
➢ Aurelia Buțiu – contabil şef, responsabil activitate financiară
➢ Prof. Oana Trinbițaș – responsabil organizare activităţi cultural-lingvistice și religioase
➢ Prof. înv. primar Gabriela Mirela JUGAR – responsabil activităţi de diseminare și organizare spectacole
➢ Prof. Mădălina Sporiș – responsabil organizare expoziţii și vizite culturale

PROMOVAREA PROIECTULUI:
Aceasta se va face prin intermediul site-ului http://www.didactic.ro, afișe, pliante, articole în presa locală Sibiu 100%, RVE Sibiu și internațională, forumul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, lucrări la simpozioane, comisii metodice, cercuri pedagogice pe specializări, televiziunea locală a fiecărui partener european, conferințe și ateliere tematice, etc.
Site-ul proiectului oferă posibilitatea de a urmări site-urile școlilor partenere, la rubrica LINKS:
Olanda: https://www.csgpm.nl
România: http://ltcn.ro/ ; http://liceulbetania.ro ; https://www.facebook.com/Liceul-Teologic-Baptist-Betania-114255035297472/