În anul şcolar 2018/2019, Consiliul Profesoral al Liceului Teoretic “Constantin Noica” are următoarea componenţă  (conform planurilor-cadru de învăţământ)

 

A. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

a. Limba și Literatura Română

1. Petrina Dobrotă, titular, gr.I

2. Cristina Husariu, titular, gr.I

3. Andra Bucșă, titular, gr.I

4. Ana Maria Bedreagă, titular, gr.I, dr.

5. Andreia Hadăr, suplinitor, gr.II

b. Limba Engleză

1. Oana Trînbitaș, titular, gr.I

2. Teofilia Cadar, titular, gr.II

3. Ileana Sînziana Salomie, titular detaşat, gr. II

4. Tiberiu Sasca, suplinitor, definitivat

c. Limba Franceză

1. Mirela Cristea, titular, gr.II

2. Oana Trînbitaș, titular, gr.I

d. Limba Germană

1. Cristina Husariu, titular, gr.I

2. Rodica Ispas, suplinitor, definitivat

                3. Simina Constantinescu, suplinitor, definitivat

e. Limba Latina

1. Antoaneta Roxana Lăduncă, titular detaşat, gr.I

B. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

a. Matematica

1. Daniela Bratu, titular, gr.I

2. Marius Macrea, titular, gr.I

3. Gabriela Diaconu, titular detașat, gr.I

b. Fizica

1. Adina Secu, titular, gr.I

2. Ioan Muntean-Cioplea, suplinitor, gr.I

c. Chimie

1. Ramona Ciortea, titular, gr.I

d. Biologie

1. Bianca Jana Roman, titular, gr.I

2. Cristina Ghiorghian, titular, gr. I

C. OM ŞI SOCIETATE

a. Istorie

1. Mircea Botiş, titular, gr.I

2. Ioan Popa, titular, gr.I, dr.

               3. Paula Constantin, suplinitor, definitivat

b. Geografie

1. Mihai Ordean, titular, gr.I

2. Felicia Măieruț, titular, gr. I

3. Samuel Bratu, suplinitor, debutant

c. Socio-umane

1. Florin Ion Teodorescu, titular, def.

2. Delia Petrovai, suplinitor, gr.II

3. Ioana Gundhardt-Desko, suplinitor, debutant

d. Religie ortodoxă

1. Paraschiva Muntean, titular, gr.I

2. Ilie Vladuţ, suplinitor, debutant

                3. Mihaela Sorina Mihăilescu, suplinitor, gr.II

e. Religie baptistă

1. Radu Cîmpean, titular, gr.I, dr.

2. Teodor Dobrin, asociat, debutant

D. ARTE

a. Educaţie plastică

1. Raluca Teglaș,  titular, gr.II

b. Educaţie muzicală

1. Alina Mihoc, titular detaşat, def.

E. TEHNOLOGII

a. Informatică

1. Lidia Platon, titular, gr.I

2. Mircea Dorca, suplinitor, gr.II

b. Educaţie Tehnologică

1. Georgeta Sava, titular, gr.I

               2. Lucia Criveanu, suplinitor, definitivat

F. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

1. Adrian Demian, titular, gr.I

2. Gabriela Petre, suplinitor, definitivat

G. ÎNVĂŢĂTORI

1. Daniela Muntean Cioplea, titular, gr. I

2. Paraschiva Ognean, titular, gr. I

3. Eugenia Vâlcu, titular, grI

4. Gabriela Jugar, titular, gr. I

5. Mădălina Sporiş, titular, gr.I

6. Emilia Dragomir, titular, gr.I

7. Maria Lupean, titular, gr.I

8. Andreea Corina Petre, titular, definitivat

9. Teodora Sandu, titular, gr.I

10. Nicoleta Nicolae, titular, gr.II

                11. Andreea Grovu, suplinitor, definitivat

H. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

1. Simona Agârbiceanu, contabil șef

2. Cristina Pinca, secretar șef

3. Mircea Dorca, informatician

4. Dorina Iepure, laborant

5. Daniela Badea, bibliotecar

6. Liliana Trașcă, administrator

I. PERSONAL NEDIDACTIC

1. Stelian Oancea, mecanic

2. Viorel Drăguţ, mecanic

3. Florica Geantă, portar

4. Mihai Floran, portar

5. Lucia Gresoiu, îngrijitor

6. Viorica Silea, îngrijitor

7. Adriana Turean, îngrijitor

8. Elisabeta Păucian, îngrijitor