Componenţa Consiliului Profesoral

În anul şcolar 2022/2023, Consiliul Profesoral al Liceului Teoretic “Constantin Noica” are următoarea componenţă  (conform planurilor-cadru de învăţământ)

A. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

a. Limba și Literatura Română

1. Petrina Dobrotă, titular, gr.I

2. Cristina Husariu, titular, gr.I

3. Andra Bucșă, titular, gr.I

4. Iulia Fulga, titular, gr.I

5. Antoaneta Roxana Lăduncă, titular detaşat, gr.I

b. Limba Engleză

1. Oana Trînbitaș, titular, gr.I

2. Ileana Sînziana Salomie, titular detaşat, gr. II

3. Tiberiu Sasca, titular, definitivat

               4. Adina Milea, titular, definitivat

5. Leu Cornelia, titular, doctorat

c. Limba Franceză

1. Beza Minodora, titular, gr.I

2. Oana Trînbitaș, titular, gr.I

d. Limba Germană

1. Cristina Husariu, titular, gr.I

2. Rodica Ispas, suplinitor, definitivat

                3. Luca Paula, angajat pe durata viabilităţii postului, definitivat

e. Limba Latina

1. Antoaneta Roxana Lăduncă, titular detaşat, gr.I

B. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

a. Matematica

1. Daniela Bratu, titular, gr.I

2. Marius Macrea, titular, gr.I

3. Gabriela Diaconu, titular detașat, gr.I

                4. Monica Pau, plata cu ora, gr.I

b. Fizica

1. Adina Secu, titular, gr.I

2. Ioan Muntean-Cioplea, suplinitor, gr.I

c. Chimie

1. Ramona Ciortea, titular, gr.I

               2. Ioan Muntean-Cioplea, suplinitor, gr.I

3. Monica Delia Domnica, suplinitor, definitivat

d. Biologie

1. Bianca Jana Roman, titular, gr.I

2. Cristina Ghiorghian, titular, gr. I

               3. Manta Adela, suplinitor, definitivat

C. OM ŞI SOCIETATE

a. Istorie

1. Mircea Botiş, titular, gr.I

2. Aura Iulia Lazăr, titular detaşat, gr. I

               3. Mihai Bănuţ, suplinitor, debutant

b. Geografie

1. Mihai Ordean, titular, gr.I

2. Felicia Măieruț, titular, gr. I

3. Gheorghe Nechiti, suplinitor, definitivat

c. Socio-umane

1. Florin Ion Teodorescu, titular, def.

2. Monica Decean, consilier şcolar

3. Ioana Belţan, suplinitor, definitivat

d. Religie ortodoxă

1. Paraschiva Muntean, titular, gr.I

2. Daniela Ogrean, titular (completare normă), gr.I

e. Religie baptistă

1. Radu Cîmpean, titular, gr.I, doctor.

2. Teodor Dobrin, asociat, debutant

D. ARTE

a. Educaţie plastică

1. Raluca Teglaș,  titular, gr.II

b. Educaţie muzicală

1. Alina Mihoc, titular, def.

E. TEHNOLOGII

a. Informatică

1. Lidia Platon, titular, gr.I

2. Mircea Dorca, suplinitor, gr.II

                3. Georgeta Sava, titular, gr.I

b. Educaţie Tehnologică

1. Georgeta Sava, titular, gr.I

               2. Maria Ana Nicolae-Rogalski, suplinitor, gr. I

F. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

1. Adrian Demian, titular, gr.I

2. Cristian Socaci, titular, definitivat

                3. Alexandru Popescu, suplinitor

G. ÎNVĂŢĂTORI

1. Daniela Muntean Cioplea, titular, gr. I

2. Marcela Florea, titular, gr. I

3. Gabriela Jugar, titular, gr. I

4. Mădălina Sporiş, titular, gr.I

5. Emilia Dragomir, titular, gr.I

6. Maria Lupean, titular, gr.I

7. Andreea Corina Petre, titular, definitivat

8. Teodora Sandu, titular, gr.I

9. Nicoleta Nicolae, titular, gr.II

              10. Totoroanţă Daniela, angajat pe durata viabilităţii postului, definitivat

11. Antoanela Muntean, suplinitor, debutant

12. Teodora Jeler, suplinitor, definitivat

13. Tania Stoiţă, suplinitor, debutant

14. Adriana Popa, angajat pe durata viabilităţii postului, definitivat

15. Milena Birchi, titular, gr.I

16. Cristina Chilianu, suplinitor, debutant

17. Ana Colniceanu

18. Maria Cociubă

19. Sofia Eugenia Ionescu

H. MAISTRU INSTRUCTOR, ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

1. Cotora Alexandrina, titular, gr. I

2. Stroilă Mihaela, titular, definitivat

3. Vinersar Lidia, angajat pe viabilitatea postului, definitivat

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

1. Buţiu Aurelia, contabil șef

2. Cristina Pinca, secretar șef

               3. Anda Mihu, secretar

4. Mircea Dorca, informatician

5. Dorina Iepure, laborant

6. Daniela Badea, bibliotecar

7. -, administrator

PERSONAL NEDIDACTIC

1. Stelian Oancea, mecanic

2. Neluțu Ceptureanu, mecanic

3. Florica Geantă, portar

4. Bărbat Florin, portar

5. Gherghe Ioana, îngrijitor

6. Cazacu Mariana, îngrijitor

7. Marga Aurelia, îngrijitor

8. Elena Nicuţă, îngrijitor

This entry was posted in Cadre didactice, Resurse umane și materiale. Bookmark the permalink.

Leave a Reply