Componenţa Consiliului Profesoral

În anul şcolar 2020/2021, Consiliul Profesoral al Liceului Teoretic “Constantin Noica” are următoarea componenţă  (conform planurilor-cadru de învăţământ)

A. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

a. Limba și Literatura Română

1. Petrina Dobrotă, titular, gr.I

2. Cristina Husariu, titular, gr.I

3. Andra Bucșă, titular, gr.I

4. Daniela Cigher, titular detaşat, gr.II

5. Andreia Hadăr, suplinitor, gr.II

b. Limba Engleză

1. Oana Trînbitaș, titular, gr.I

2. Ileana Sînziana Salomie, titular detaşat, gr. II

3. Tiberiu Sasca, suplinitor, definitivat

               4. Adina Milea, suplinitor, definitivat

c. Limba Franceză

1. Beza Minodora, titular, gr.I

2. Oana Trînbitaș, titular, gr.I

d. Limba Germană

1. Cristina Husariu, titular, gr.I

2. Rodica Ispas, suplinitor, definitivat

                3. Luca Paula, suplinitor, definitivat

e. Limba Latina

1. Antoaneta Roxana Lăduncă, titular detaşat, gr.I

B. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

a. Matematica

1. Daniela Bratu, titular, gr.I

2. Marius Macrea, titular, gr.I

3. Gabriela Diaconu, titular detașat, gr.I

b. Fizica

1. Adina Secu, titular, gr.I

2. Ioan Muntean-Cioplea, suplinitor, gr.I

c. Chimie

1. Ramona Ciortea, titular, gr.I

d. Biologie

1. Bianca Jana Roman, titular, gr.I

2. Cristina Ghiorghian, titular, gr. I

               3. Ludmila Vasile, suplinitor, gr. II

4. Damian Mircea, suplinitor, gr. I

C. OM ŞI SOCIETATE

a. Istorie

1. Mircea Botiş, titular, gr.I

2. Leu Cornelia, titular, gr.I

               3. Codoleanu Andreea, suplinitor, fără grad

4. Aura Iulia Lazăr, titular detaşat, gr. I

b. Geografie

1. Mihai Ordean, titular, gr.I

2. Felicia Măieruț, titular, gr. I

3. Samuel Bratu, suplinitor, definitivat

c. Socio-umane

1. Florin Ion Teodorescu, titular, def.

2. Monica Decean, consilier şcolar

3. Ioana Gundhardt-Desko, suplinitor, definitivat

d. Religie ortodoxă

1. Paraschiva Muntean, titular, gr.I

2. Daniela Ogrean, titular (completare normă)

e. Religie baptistă

1. Radu Cîmpean, titular, gr.I, dr.

2. Teodor Dobrin, asociat, debutant

D. ARTE

a. Educaţie plastică

1. Raluca Teglaș,  titular, gr.II

b. Educaţie muzicală

1. Alina Mihoc, titular detaşat, def.

E. TEHNOLOGII

a. Informatică

1. Lidia Platon, titular, gr.I

2. Mircea Dorca, suplinitor, gr.II

b. Educaţie Tehnologică

1. Georgeta Sava, titular, gr.I

               2. Maria Ana Nicolae-Rogalski, suplinitor, gr. I

F. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

1. Adrian Demian, titular, gr.I

2. Cristian Socaci, titular, definitivat

                3. Drăghici Manuel, suplinitor, debutant

G. ÎNVĂŢĂTORI

1. Daniela Muntean Cioplea, titular, gr. I

2. Paraschiva Ognean, titular, gr. I

3. Gabriela Jugar, titular, gr. I

4. Mădălina Sporiş, titular, gr.I

5. Emilia Dragomir, titular, gr.I

6. Maria Lupean, titular, gr.I

7. Andreea Corina Petre, titular, definitivat

8. Teodora Sandu, titular, gr.I

9. Nicoleta Nicolae, titular, gr.II

                10. Totoroanţă Daniela, suplinitor, debutant

11. Marcela Florea, titular, gr. I

12. Adriana Popa, suplinitor, definitivat

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

1. Buţiu Aurelia, contabil șef

2. Cristina Pinca, secretar șef

               3. Anda Mihu, secretar

4. Mircea Dorca, informatician

5. Dorina Iepure, laborant

6. Daniela Badea, bibliotecar

7. -, administrator

PERSONAL NEDIDACTIC

1. Stelian Oancea, mecanic

2. Viorel Drăguţ, mecanic

3. Florica Geantă, portar

4. Mihai Floran, portar

5. Lucia Gresoiu, îngrijitor

6. Viorica Silea, îngrijitor

7. Monica Armean, îngrijitor

8. Elena Nicuţă, îngrijitor

This entry was posted in Cadre didactice, Resurse umane și materiale. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *