Baza materială

 • săli de clasă  – special amenajate  pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier  şi mijloacele materiale necesare;
 • grupuri sanitare cu obiecte sanitare adecvate vârstei;
 • 1 cabinet  de informatică cu calculatoare Pentium, legate în retea şi cu internet;
 • 1 cabinet de informatica AEL cu programe de  soft educational ;
 • cabinete pe discipline de învăţământ (biologie, limbi moderne, istorie, geografie, limba română, fizică şi chimie)
 • bibliotecă cu 21635 de  volume, cu sală de lectură şi sală de proiecţie ;
 • o sală modernă de sport cu o suprafață de 800 mp ;
 • o sală de gimnastică cu aparate fitness;
 • cabinete medicale: pediatrie, stomatologie;
 • cabinet pentru consiliere psihologică;
 • centrală termică proprie şi încălzire reabilitată;
This entry was posted in Dotari. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *