Baza materială

  • săli de clasă – special amenajate  pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier  şi mijloacele materiale necesare;
  • grupuri sanitare cu obiecte sanitare adecvate vârstei;
  • 1 cabinet  de informatică cu 33 calculatoare, legate în retea şi cu internet;
  • cabinete pe discipline de învăţământ (biologie, fizică şi chimie)
  • bibliotecă cu 21635 de  volume, cu sală de lectură şi sală de proiecţie ;
  • o sală modernă de sport cu o suprafață de 800 mp ;
  • o sală de gimnastică cu aparate fitness;
  • cabinete medicale: pediatrie, stomatologie;
  • cabinet pentru consiliere psihologică;
  • școală reabilitată energetic în anul 2020;
This entry was posted in Dotari. Bookmark the permalink.

Leave a Reply