Prietenii naturii

PARTENERIAT ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN
între
COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN TIMIŞOARA
şi
LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN NOICA” SIBIU

MOTTO: „ Pădurea e izvor de viaţă, ea asigură apa şi aerul generaţiilor viitoare!”

Marin Preda

Coordonatorii proiectului:

Buldur Adriana – profesor de biologie, la Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara.

– Popa Ileana – profesor de geografie, la Liceul Teoretic “C-tin Noica” Sibiu.

Echipa de proiect:

Col. Naţ. Bănăţean Timişoara          Liceul Teoretic “C-tin Noica” Sibiu
Dir. Prof. Florica-Maria Puşcaş                Dir. Prof. Mihai Ordean
Prof. Silvia Vert – chimie                            Prof. Cristina Husariu – Lb şi literatura română/germană
Prof. Elena Răducan – fizică                       Prof. Lavinia Radu – limba engleză
Prof. Monica Balotă – geografie                Prof. Ramona Ciortea – chimie
Prof. Sorin Ionescu – istorie                       Prof. Bianca Roman – biologie
Lobonţ Dorina-Maria – institutor            Prof. Lidia Platon – informatică
Delia Florescu – institutor                           Badea Daniela – bibliotecar
Prof. Oltea Luchian – chimie

ARGUMENT: Cu totii ne bucurăm de roua ce sclipeste-n zori pe corola unei flori şi ne întristăm  deopotrivă când plăpândul lujer este rupt sau călcat în picioare. Suntem ingrijoraţi de ritmul rapid în care mediul se degradează datorită activităţilor inconştiente ale oamenilor. Protejarea mediului înconjurător a devenit o problemă stringentă. În ceea ce priveşte educaţia ecologică a tinerei generaţii, şcolii îi revine rolul primordial. Pe lângă activităţile cu caracter teoretic şi practic aplicative, realizate în acest scop, considerăm că este necesar să proiectăm şi să organizăm unele acţiuni cu un conţinut diferit faţă de cele cu care suntem obişnuiţi. Acţiunile care intenţionăm să le organizăm, prin conţinutul lor umoristic, urmăresc  să exercite acelaşi rol formativ- educativ, aducând în acelaşi timp un plus de bună dispoziţie în rândul elevilor.  

SCOP: Prin derularea proiectului se urmăreşte ca scop principal realizarea de activităţi practice, formarea de abilităţi şi atitudini mai mult instructive decât informative. De asemenea, prin comunicarea online, avem în vedere dezvoltarea capacităţilor comunicative şi mai ales de colaborare prin schimbul de informaţii cu ceilalţi parteneri. Nu în ultimul rând urmărim interdisciplinaritatea deoarece ecologia este strâns legată de celelalte discipline, proiectul oferind posibilitatea cadrelor didactice şi elevilor, să-şi desfăşoare activitatea la faţa locului”. Acest proiect îşi propune continuarea Parteneriatului Şcolar Apa, picătura vieţii”, desfăşurat în anul şcolar 2010-2011, între aceleaşi unităţi şcolare; proiect în care a fost implicată şi Şcoala cu Clasele I-VIII  Ocna Sibiului, care v-a participa şi la unele activităţi ale acestui proiect, precum şi implicarea altor şcoli, în viitor.  

OBIECTIVE URMĂRITE: Obiectiv general: -formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentlui ecologic. Obiective specifice: – realizarea de parteneriate între unităţile şcolare, cadre didactice, elevi, părinţi, comunitate locală în vederea schimburilor de informaţii pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor; – implicarea activă a participanţilor la actiuni  de voluntariat, pentru  îngrijirea şi protejarea mediului; – formarea şi dezvoltarea unei conştiinţe ecologice teoretice necesare transpunerii ei în practici ecologice; – inţelegerea corectă a relaţiilor om – mediul înconjurător şi a interdependenţei dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului; – realizarea unor corelaţii interdisciplinare începând cu desfăşurarea activităţilor de îngrijire a mediului până la transmiterea informaţiilor.  

BENEFICIARI: Direcţi: – elevii şi cadre didactice ale unităţilor şcolare, participante la activităţile proiectului; Indirecţi: –   elevii şi cadre didactice ale altor unităţi şcolare, prin organizarea unor schimburi de experienţă; –   părinţi şi membri ai comunităţilor locale, prin întărirea colaborării cu şcoala.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Anul şcolar 2010-2011(Semestrul al II lea) și anul școlar 2011-2012

PARTENERI: În derularea proiectului vor fi implicaţi elevi şi cadre didactice  de la Liceul Teoretic “Constantin Noica”  Sibiu şi de la Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, iar pe parcursul desfăşurării parteneriatului şcolar vom încerca să antrenăm şi alţi  elevi, respectiv cadre didactice,  din alte unităţi şcolare. De asemenea, alături de elevi, vor fi: – Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, – Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş – Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, – Direcţia Silvică Sibiu – Serviciul(Asociaţia) Salvamont Sibiu – CETM Albamont – Facultatea de  Chimie-Biologie-Geografie din Timişoara – Facultatea de Horticultură şi Silvicultură din Timişoara – Consiliul Local al oraşelor Sibiu şi Timişoara; instituţii care vor oferi sprijin în cadrul activităţilor ce se vor derula. Nu în ultimul rând alături de şcoală vor fi implicaţi şi părinţii, împreună cu alţi membri ai comunităţii locale. In cadrul proiectului, în anul şcolar 2010-2011 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

  • Activităţi specifice anotimpului primăvara în clase şi în curtea şcolii:nat1

 

    • Întâlnirea elevilor şi a cadrelor didactice de la Liceul Teoretic “, cu reprezentanţii Direcţiei Silvice Sibiu; desfăşurarea unor activităţi comune, cu tematica “ Luna pădurii”

nat2nat3

  • Participarea elevilor şi a cadrelor didactice din unităţile şcolare partenere la excursia “Cunoaşterea geografică prin turism în Munţii Trascăului ”

nat4nat5nat7nat8nat9nat10nat11

 

  • Întâlnirea elevilor şi a cadrelor didactice, cu reprezentanţii CETM Albamont

nat12nat13

Leave a Reply