Noutăţi

01.03.2021 ORDIN 3300 din 2021 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip Școală după școală, pentru elevii pînă la clasa VIII-a inclusiv

09.09.2020 Anunț deschidere an școlar

28.05.2020 Graficul de desfășurare a pregătirii elevilor privind Examenele Naționale 2020

Clasa a VIII-a

Clasa a XII-a

24.05.2019 Dezbatere “Educaţia ne uneşte”. Concluzii principale ale dezbaterii „Educația ne unește” şi Raport final.

13.05.2019 Mobilitatea personalului didactic. Depunerea dosarelor în vederea inspecţiilor la clasă se depun în zilele de 13, 14, 15 mai 2019, după următorul program: Luni şi Marţi orele 10.00 – 15.00, Miercuri orele 09.00 – 11.00. Lista posturilor se descarca de aici.

06.09.2018 Deschiderea anului şcolar 2018-2019 la Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu va fi luni, 10.09.2018, ora 09.00 pentru învăţământ primar, gimnazial şi liceal, respectiv ora 14.30 pentru învăţământ postliceal.

31.08.2018 Rezultatele la Examenul de admitere la şcoala postliceală sanitară din 30.08.2018.

29.08.2018 Examenul de admitere la şcoala postliceală sanitară programat joi, 30.08.2018, va începe la ora 09.00. Accesul în săli se va face in intervalul 08.15-08.45 pe baza actului de identitate. Sălile de examen se află la etajul II (sala 22, sala 23, sala 24). Sala de bagaje va fi laboratorul de fizică, etajul II.

03.08.2018  Liceul Teoretic “Constantin Noica” Sibiu anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale vacante de administrator financiar (contabil șef).  Informații se pot obține la telefon 0269-233790, strada Oștirii nr. 5. Proba scrisă va avea loc în data de 27 august 2018. Depunerea dosarelor se face în perioada 8-16 august 2018. Relaţii suplimentare la tel. 0269/23.37.90 si aici.

12.07.2018 Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu anunță amânarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator financiar (contabil șef), din motive obiective, conform unui nou caledar ce va fi anunţat ulterior. Proba scrisă  era programată în data de 25 iulie 2018. Informații se pot obține la telefon 0269-233790, strada Oștirii nr. 5.

06.06.2018 Testul de competenţă lingvistică pentru clasa a V-a –Intensiv-Engleză va avea loc în data de 19 iunie 2019 la sediul unităţii. Mai multe detalii aici.

30.05.2018 Rezultatele concursului judeţean R3creăm.

11.05.2018 Vineri 18 mai, Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu organizează manifestarea „Ziua porților deschise”. Sunt invitați viitorii absolvenți ai claselor a VIII-a, în intervalul 900-1400.  Organizatori: director Ordean Mihai, director adjunct Sava Georgeta și consilier educativ Bratu Daniela.

07.05.2018 Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu vă invită să participaţi la concursul judeţean R3creăm. Proiectul se adresează elevilor din ciclurile primar, gimnazial şi liceal din unităţile de învăţământ din judeţ şi din afara acestuia. Există 2 secţiuni, una de fotofrafie şi cealaltă de machete. Nu se percepe taxă de participare. Mai multe informaţii găsiţi în regulamentul de defăşurare pe care îl puteţi descărca de aici. Descărcaţi fişa de înscriere.

30.03.2018 Participare la Job Shadow Day – Junior Achievement România în cadrul săptămânii “Şcoala altfel”.

15.02.2018 Candidaţii înscrişi la examenul de Bacalaureat 2018, proba D de evaluare a conpetenţelor digitale se vor prezsenta la examen în zilele de 16 şi 19 februarie 2018, la ora 12.00 cu cartea de identitate şi pix de culoare albastră. Accesul candidaţilor în sala de examen se face la în intervalul 12:00 – 12:30 şi se aşează la calculatoare conform repartizării afişate aici.

22.01.2018 Înscrierea candidaţilor la Examenul de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, se face in perioada 22-26 ianuerie 2018.

15.01.2018  Informaţii referitoare la OMEN 3027 din 08.01.2018 privind aprobarea anexei de modificare a OMECS nr. 5079/2016 – ROFUIP se pot consulta de aici.

11.12.2017 Omagierea lui Constantin Noica, 10.12.2017

16.11.2017 Raport CEAC Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu, an şcolar 2016-2017.

25.10.2017 Examenul de promovare în treapta superioară profesională pentru postul de administrator patrimoniu gradul II – studii superioare va avea loc în data de 07.11.2017, ora 14.00. Detalii si bibliografia aici.

06.09.2017 Deschiderea anului şcolar 2017-2018 va avea loc în data de 11.09.2017 după cum urmează: pentru clasele I-XII din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu si structura Betania la ora 9.00 (în curtea mare) iar pentru şcoala postliceala la ora 14.30 (în sălile de clasă)

13.06.2017 Repartizarea elevilor care susţin proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională – proba audio şi scris se poate consulta de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic C. Noica Sibiu – 14.06.2017) şi de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu – 14.06.2017), proba orala în data de 15-16.06.2017 aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic C. Noica Sibiu) şi de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu). IMPORTANT: Probele audio şi scrise încep la ora 12.00. Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul 11.00-11.30

07.06.2017 Repartizarea elevilor care susţin proba de evaluare a competenţelor digitale se poate consulta de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic C. Noica Sibiu – în zilele de 09 şi 12.06.2017) şi de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu – în data de 12.06.2017). In atentia candidaţilor proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu: Candidaţii vor susţine proba D de evaluare a competenţelor digitale în locaţia Structurii Betania, vor fi prezenţi la ora 12.00 în data de 12.06.2017 la sediul Liceului Toretic C. Noica Sibiu şi vor fi însoţiţi de către profesorii asistenţi spre locaţia respectivă.

31.05.2017 Repartizarea elevilor care susţin proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se poate consulta de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic C. Noica Sibiu – în zilele de 06 şi 07.06.2017) şi de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu – în data de 07.06.2017)

11.05.2017 Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului de administrator financiar.

08.05.2017 Rezultate proba scrisă pentru concursul de ocupare a postului de administrator financiar.

11.04.2017 Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu cu sediul în str. Oştirii nr.5, anunţă scoaterea la concurs a postului de administrator financiar. Concursul va avea loc în data de 05.05.2017, la sediul instituţiei. Condiţii: studii superioare economice, vechime în contabilitate bugetară de minim 3 ani. Termen de depunere a dosarelor: 27.04.2017. Relaţii suplimentare la tel. 0269/23.37.90.

30.03.2017 Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu prin Structura Liceul Teologic Baptist Betania, este gazdă a festivalului coral național “SOLI DEO GLORIA” în perioada 7-8 aprilie 2017. Mai multe informații gasiți aici.

06.09.2016 Deschiderea anului şcolar 2016-2017. Detalii aici

03.08.2014 Sesiunea a II-a admitere postliceală, august 2014. Detalii aici

11.09.2014 Deschiderea anului şcolar 2014-2015. Detalii aici

This entry was posted in Noutăți. Bookmark the permalink.

Leave a Reply