Modele de bună practică

Prezentări de proiecte educaţionale (machete, schiţe, portofolii ale elevilor)

Lucrările, sub forma unor prezentări PPS, vor viza descrierea aspectelor practice (lucrări practic-aplicative, proiecte, activităţi desfăşurate cu elevii/alţi reprezentanţi ai comunităţii) în vederea promovării abilităţilor de proiectare şi realizare a unor activităţi educative nonformale cu trimitere la tema simpozionului ,,Noi ca timp şi valoare”. Conţinuturile specifice ale prezentării sunt: titlul proiectului, perioada, bugetul, partenerii, scop, obiectivele proiectului, activităţile desfăşurate cu imagini, rezultate cu imagini, impact

Machetele instrumentelor de măsurat timpul vor fi aduse de către participanţi în ziua desfăşurării simpozionului, iar la adresa simpozion_noica@yahoo.ro vor fi trimise prezentările proiectelor în maxim o pagină, până în 1.03.2013, cu următoarele  particularităţi:

  • Textele vor fi redactate în Microsoft Word, 2003 format A4, font Times New Roman, cu diacritice (caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri;
  • titlul va fi scris centrat, cu majuscule ( Times New Roman 14pt, Bold);
  • la două rânduri de titlu, în partea dreaptă, se vor scrie autorul/autorii, unitatea de învăţământ (Times New Roman 12pt, Bold), profesorul îndrumător pentru elevi (dacă e cazul);
  • la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Times New Roman 12pt);
  • bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul apariţiei.

Aspectele pur teoretice se vor rezuma la maximum 10 rânduri introductive, respectiv de încheiere.

Condiţii de redactare: Prezentările PPS vor avea 7-12 slide-uri şi vor conţine şi fotografii, imagini relevante pentru tema propusă. Pentru redactarea lor se va folosi doar  Microsoft Word şi PowerPoint 2003. Titlul prezentării va avea strucura: nume scoala_localitate_nume proiect. Titlul prezentării va avea structura: nume scoala_localitate_nume proiect.

Coordonatori:  prof. Mihai Ordean, prof. Daniela Cautnic

fisa-inscriere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *