Comunicări științifice. Referate, eseuri, studii

1. Temporalitate şi spaţialitate în opera lui Constantin Noica, coordonator director adjunct prof. Petrina Dobrotă
2. Românii şi Europa – percepție şi alteritate, coordonotor prof. dr. Ioan Popa
3. Reflexia timpului în artă și ştiinţă, coordonator prof. Mihaela Negomireanu
4. Transdisciplinaritatea – eficienţă şi modernitate, coordonator prof. Adina Secu
5. Creştinul, călător spre veşnicie, coordonatori prof. Ciprian Rațiu, prof. dr. Radu Cîmpean
6. Constantin Noica – versiuni ale traducerii, coordonatori: limba engleză – prof. Lavinia Radu, limba franceză – prof. Oana Trinbițaș, limba germană – prof. Cristina Husariu
7. Dascălul – dincolo de timp şi nume, coordonator prof. Daniela Muntean-Cioplea

Lucrările vor fi trimise pe e-mail la adresa simpozion_noica@yahoo.ro, cu denumirea documentului nume_prenume_secţiune participare (comunicări sau proiecte) _.doc sau .ppt, până la data de 1 martie 2013.

Lucrările prezentate trebuie să fie adecvate tematicii propuse simpozionului “Noi ca timp şi valoare” şi secţiunii la care s-a înscris participantul. Să aibă caracter de originalitate şi să respecte drepturile de autor. Recomandăm ca lucrările să cuprindă aspecte legate de diversitatea culturală şi civilizaţia spaţiului românesc şi european. Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de redactare. Lucrarea va avea maximum 5 pagini. Lucrarea poate fi redactată şi de două persoane: un autor şi un coautor.Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 5 minute. Se recomandă ca aceasta să se desfăşoare sub forma unor prezentări PPS.

Pentru secţiunea de traductologie: ”Constantin Noica – versiuni ale traducerii”, activităţile se adresează cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor cu scopul de a aborda opera filosofică a lui Constantin Noica din perspectiva traducerii într-o limbă de circulaţie internatională (limba engleză, limba franceză şi limba germană). Lucrările, de maxim 2 pagini, vor cuprinde fragmente traduse din opera marelui filosof roman, urmate de discuţii pe baza materialului realizat.

Condiţii de tehnoredactare:

  • Textele vor fi redactate în Microsoft Word, 2003 format A4, font Times New Roman, cu diacritice (caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri;
  • titlul va fi scris centrat, cu majuscule ( Times New Roman 14pt, Bold);
  • la două rânduri de titlu, în partea dreaptă, se vor scrie autorul/autorii, unitatea de învăţământ (Times New Roman 12pt, Bold), profesorul îndrumător pentru elevi (dacă e cazul);
  • la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Times New Roman 12pt);
  • bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul apariţiei.

fisa-inscriere

Leave a Reply