Evaluare Naţională VIII – 2021

Accesul elevilor în sălile de examen se face în intervalul orar 08.00 – 08.30, având asupra lor actul de identitate, conform listelor care se pot descărca de aici.

Probele încep la ora 09.00

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021
07 – 11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea națională
22 iunie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie 2021 Matematica – probă scrisă
25 iunie 2021 Limba și literatura maternă – probă scrisă
29 iunie 2021 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) –
30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor
30 iunie – 4 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea
contestațiilor

OMEC nr. 5455/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021

This entry was posted in Examene. Bookmark the permalink.