Componența consiliului de administrație

În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează :

Nr. crt. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele și prenumele persoanei desemnate
1  Director De drept, conform legii Ordean Mihai
2  Director adjunct  De drept Sava Georgeta Ileana
3  Reprezentanţii consiliului local  Consiliul local Dăncilă Corina Simona
4  Reprezentanţii primarului  Primarul Pop Simona
5  Reprezentanți ai părinților  Consiliul reprezentativ al părinților al unității de învățământ Damian Ana
6  1-5 cadre didactice reprezentând toate ciclurile și structurile școlare din unitatea de învățământ  Consiliul profesoral al unității de învățământ Botiş Mircea
Sporiş Mădălina
7 Reprezentanţi ai Spitalului Judeţean Sibiu Spitalul Judeţea Sibiu Rădac Laura
8  Reprezentantul sindicatului (observator)  Consiliul de administrație al unității de  învățământ Iepure Dorina
9  Reprezentant al elevilor  Elev Bratu Maria Cornelia
This entry was posted in Conducerea liceului. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *