Componența consiliului de administrație

În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează :

Nr. crt. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele și prenumele persoanei desemnate
1 Director De drept, conform legii Sasca Tiberiu
2 Director adjunct  De drept Sava Georgeta Ileana
3 1-5 cadre didactice reprezentând toate ciclurile și structurile școlare din unitatea de învățământ  Consiliul profesoral al unității de învățământ Muntean-Cioplea Daniela – învățământ primar
4 Cîmpean Radu – professor, structura Betania
5 Botiş Mircea – profesor
6 Ordean Mihai – profesor
7 Reprezentanți ai părinților  Consiliul reprezentativ al părinților al unității de învățământ Damian Ana
8 Reprezentanți ai părinților Consiliul reprezentativ al părinților al unității de învățământ – Betania Ștef Cristina
9 Reprezentanţii primarului  Primarul Pop Simona
10 Reprezentanţii consiliului local  Consiliul local Lerner Helmut
11 Reprezentanţii consiliului local  Consiliul local Stanciu Cătălin
12 Reprezentanţii consiliului local  Consiliul local Dăncilă Corina Simona
13 Reprezentant al elevilor  Elev Pleșa Clara
14 Reprezentantul sindicatului (observator)  Consiliul de administrație al unității de  învățământ Iepure Dorina
This entry was posted in Conducerea liceului. Bookmark the permalink.

Leave a Reply