Concursul de creaţie plastică ,,Pe urmele marilor creatori”

Concursul de creaţie plastică, ”Pe urmele marilor creatori” se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu care doresc să transpună artistic viziunea lor cu privire la creaţiile şi textele literare studiate în şcoală. Lucrările se vor trimite prin poştă până în data de 1.03.2013, însoţite de fişa de înscriere, şi vor fi expuse în incinta liceului într-un cadru expoziţional. Se vor expune cele mai sugestive şi reprezentative dintre acestea. Tehnica folosită rămâne la alegerea participantului. Lucrările vor fi prezentate pe bucăţi de carton cu passe-partout de 5 cm, pe care se notează în partea dreaptă jos numele elevului, clasa, şcoala, titlul lucrării şi numele profesorului coordonator. O şcoală poate participa cu maxim 5 lucrări. Lucrările nu se returnează. Concursul se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
– desene artistice – gimnaziu şi liceu;
– colaje – gimnaziu şi liceu;
Se va întocmi un juriu care va premia cele mai reuşite creaţii artistice. Profesorii coordonatori vor primi adeverinţe de participare. La concurs pot participa atât şcolile partenere, dar şi alte şcoli şi licee. Expoziţia va putea fi vizitată atât de elevii participanţi, de cadrele didactice, de părinţi, dar şi de reprezentanţi ai comunităţii.

Coordonator: prof. Carmen Mărculescu

fisa-inscriere

Leave a Reply