Category Archives: Conducerea liceului

Plan managerial

Plan managerial 2023-2024

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

Proiect de dezvoltare instituţională

Proiect de dezvoltare instituţională – Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu, 2020-2024

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

Componența consiliului de administrație

În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează : Nr. crt. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele și prenumele persoanei desemnate 1 Director De drept, conform legii … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

Regulament de ordine interioară

Având în vedere: • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în M.O. nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu completările  ulterioare • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31.08.20162016 • OMEN 3220/19.02.2018 … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Conform ordinului OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014 Consiliul de administraţie: – are rol de decizie în domeniul organizatoric şi … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Comments Off on Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ