Biblioteca

Biblioteca Liceului Teoretic
“Constantin Noica”, Sibiu

În eseul de faţă
am încercat să fac un tur virtual al bibliotecii Liceului Teoretic “Constantin
Noica” Sibiu, iar pentru cei nefamiliarizaţi cu instituţia noastră am introdus
un istoric al liceului. Fiind un liceu cu clase I-XII şi Şcoală Postliceală
Sanitară, biblioteca a fost amenajată în trei săli pentru a putea deservi toate
categoriile de elevi, punând la dispoziţia lor cărţi care să corespundă cu
programa de învăţământ.

Liceul Teoretic
“Constantin Noica” s-a situat, până la data de 31 august 2010, pe strada
Dealului nr. 6, în centrul burgului Sibiu. Cred că puţini dintre voi ştiu că
până în anul 1999 liceul şi-a schimbat de nenumărate ori titulatura. La început
(1894) a funcţionat în vechea clădire de
pe strada Dealului ca o unitate
de învăţământ de surori medicale / de caritate cu predare
în limbile maghiară şi germană, urmând ca după 1918, în paralel, să funcţioneze
şi clase cu predare în limba română. Dacă în 1925 apare în documente cu
denumirea de Şcoala de surori medicale a măicuţelor
franciscane
, în 1938 aceasta se schimbă în Institutul
de învăţământ al surorilor franciscane
şi
funcţionează sub această denumire până în anul 1948. Profilul instituţiei era
medical, aici organizându-se „cursuri de moaşe”. În urma reformei învaţământului din anul
1948 instituţia şcolară a primit numele de Şcoala
tehnică medicală nr. 2
vechiul institut de învăţământ confesional
fiind desfiinţat. Instituţia de învăţământ medical era
cunoscuta în epocă şi sub denumirea de
Şcoala de baieşe-maseure, iar
din 1949 a revenit în actualitate pe filiera învăţământului postliceal cu
denumirea de Şcoala de surori de ocrotire. În
anul 1950 a luat fiinţă o Şcoală de infirmiere. În anul 1952 Şcoala
medie tehnică de băieţi
din Bucureşti a fost mutată aici, trei ani
mai târziu unificându-se cuŞcoala tehnică medicală nr. 2 luând
astfel denumirea de Centrul Şcolar Sanitar Sibiu. Începând
cu anul 1976 unitatea şcolară s-a numit Liceul
Sanitar funcţionând sub
această titulatură până în anul 1990 când şi-a modificat denumirea în Grup Şcolar Sanitar care cuprindea liceul teoretic şi
Şcoala postliceală sanitară de stat. La acest CV se adaugă anul şcolar 2010 /
2011 care, în urma reformelor din sistem, a dus la comasarea liceului cu Şcoala
Generală cu cls. I-VIII “Mihai Eminescu” şi Liceul Betania, schimbând şi
locaţia acestuia, sediul actual al instituţiei fiind aici, pe strada Oştirii
nr. 5, în fosta locaţie a Şcolii Generale cu cls. I-VIII M.Eminescu.

Pot spune că prin
această comasare biblioteca liceului a primit un plus de tinereţe, prin elevii
din sistemul de învăţământ primar, prin
fondul preluat de la fosta şcoala cu clase I-VIII (frumoasele basme ale
copilăriei) şi nu în ultimul rând prin noul spaţiu, mai mare decât cel existent
în fosta clădire.

Fiind cinci
categorii de cititori – elevi ai învăţământului primar, gimnazial, liceal,
postliceal şi cadre didactice, biblioteca este concepută astfel încât să reuşească
să deservească toţi cititorii. Toate operaţiunile de evidenţă a colecţiilor în
registrele  (Registrul de mişcare a
fondurilor, Registrul inventar) sunt făcute prompt şi conform normelor
biblioteconomice, iar publicaţiile pot fi împrumutate numai după prelucrarea
lor integrală şi conform regulamentului intern al bibliotecii.

În cele trei săli
ale ei, unităţile de bibliotecă sunt aşezate pe domenii şi pe interes de
vârstă, iar rafturile au fost adaptate pentru a se putea avea acces liber la
raft. Fiecare sală este dotată cu calculatoare
şi mobilier specific pentru lectură.

Prima încăpere
este destinată primirii cititorilor, împrumutului şi restituirii de cărţi. Cărţile
uzuale sunt aranjate aici astfel: avem amenajat un spaţiu pentru lucrări de
referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase, albume), unul pentru cărţi
destinate lecturii elevilor ciclului primar şi gimnazial,
o zonă de rafturi cu literatură română destinată elevilor claselor IX – XII. Pe
lângă acestea, mai există un colţ al noutăţilor unde sunt expuse toate cărţile
noi intrate în bibliotecă, al documentelor curriculare necesare procesului de
învăţământ, locul de recreere unde se poate juca şah şi spaţiul de expunere a
lucrărilor copiilor realizate cu ocazia diferitelor activităţi pe care
biblioteca le întreprinde lunar, conform planificării anuale a bibliotecarului.

În a doua încăpere
s-a amenajat un loc de loisir, de consultat lucrări de referinţă şi de accesat
informaţii on-line de pe calculatorul pus la dispoziţia elevilor şi dascălilor.
Pentru cei care vor să ataşeze unui referat sau unei lucrări scrise pe un suport electronic diferite hărţi,
imagini, texte aflate pe un suport tipărit au posibilitatea să folosească
scanner-ul bibliotecii aflat în această încăpere, fiind asistaţi de bibliotecar.

A treia încăpere
este destinată elevilor de liceu, cadrelor didactice precum şi elevilor din
clasele V-VIII. Aceştia au acces liber la raft la titlurile aşezate pe domenii,
care urmează structura clasificării zecimale universale, cuprinzând toate
domeniile importante ale acesteia: ştiinţă, informatică, filozofie, psihologie,
religie, politică, economie, pedagogie, fizică, matematică, biologie, zoologie,
medicină, artă, literatură universală, geografie, istorie. Încăperea permite
vizionarea de filme şi proiecte educative, vizionarea de desene animate pentru
cei mici, biblioteca fiind dotată cu aparat de proiecţie şi calculatoare cu
acces la internet.

Din tot fondul
bibliotecar de  pese 21 de mii de volume (cărţi, CD-uri de muzică
clasică şi DVD-uri cu desene animate), fondul beletristic este majoritar
celorlalte domenii, fiind urmat de fondul de carte de medicină, liceul fiind
până nu demult liceu cu profil sanitar. Pentru fondul de medicină care este destul de
consistent, peste trei mii de cărţi, clasificarea zecimală universală a fost
extinsă de la clase la diviziuni şi subdiviziuni. Acestea au fost introduse în
sistemul computerizat al bibliotecii, pe lângă celelalte cărţi din următoarele
domenii: clasa 54: chimie; clasa 31: sociologie; clasa 37: educaţie; clasa 001:
ştiinţa şi cunoaştere în general; clasa 32: politica; clasa 33: economie; clasa
91: geografie; clasa 94: istoria României. Toate acestea sunt la rândul lor
cotate astfel încât utilizatorul poate regasi mult mai uşor documentul la raft.
Procesul de actualizare a bazei de date a bibliotecii este unul continuu şi se
speră ca nu în foarte mult timp acesta va fi terminat. Se ştie faptul că un
soft de gestiune de bibliotecă răspunde tuturor problemelor pe care le pune
informatizarea, acesta având ca scop îmbunătăţirea managementului bibliotecii,
iar prin automatizarea pe care o aduce reduce timpul folosit pentru munca
manuală şi permite utilizatorilor să găseasca rapid informaţiile dorite.

Regulamentul de
organizare şi funcţionare a bibliotecii instituţiei, Metodologia de organizare
şi susţinere a examenului de bacalaureat, Metodologia de organizare şi
desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, Codul deontologic
al bibliotecarului din România, planul de activităţi pe anul în curs precum şi
orice alt document de interes pentru elevi şi profesori sunt afişate spre a
putea fi consultate.

Comemorarea sau aniversarea unor personalităţi marcante din literatură, artă, ştiinţă, istorie etc. se  face prin prezentare şi expunere de imagini şi texte relevante, în acţiunile respective implicându-se atât cadrele didactice cât şi elevii, aceştia din urmă fiind foarte receptivi la tot ceea ce înseamnă colaborare cu biblioteca. Implicarea elevilor în activităţi de bibliotecă, precum ordonarea cărţilor în raft, servirea colegilor cu publicaţii, recondiţionarea cărţilor deteriorate, elaborarea de recenzii şi prezentări de cărţi, îi familiarizează pe elevi cu instrumente ale muncii cu cartea şi le stimulează interesul pentru lectură.

Cu toată amploarea pe care au luat-o mijloacele audio-vizuale în difuzarea culturii, cartea a rămas şi va rămâne unul dintre cele mai frecvente mijloace de autoinstruire. Lectura cărţii oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie. Aceasta îndeamnă la introspecţie, angajează valori formativ-educative, care îşi pun amprenta pe întregul comportament al cititorului.

Stimularea interesului pentru lectură începe încă din clasa I unde, pe lângă învăţător, bibliotecarul are sarcina de a dezvolta celor mici capacitatea de a se deprinde cu studiul şi plăcerea lecutrii. Într-o perioadă în care nu mai există timp, în care totul este automatizat şi accelerat, în care meseria de bibliotecar este văzută de unii ca ceva depăşit, depinde de noi, oamenii cărţii, bibliotecarii, să păstrăm era Gutenberg vie, şi să prezentăm cartea ca “o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi” (Tudor Arghezi).

bibliotecar
Daniela Badea