Author Archives: lidiap

Regulament de ordine interioară

Având în vedere: • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în M.O. nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu completările  ulterioare • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31.08.20162016 • OMEN 3220/19.02.2018 … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

24.05.2019 Dezbatere “Educaţia ne uneşte”. Concluzii principale ale dezbaterii „Educația ne unește” şi Raport final. 13.05.2019 Mobilitatea personalului didactic. Depunerea dosarelor în vederea inspecţiilor la clasă se depun în zilele de 13, 14, 15 mai 2019, după următorul program: Luni şi Marţi orele 10.00 – … Continue reading

Posted in Noutăți | Leave a comment

Componența consiliului de administrație

În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează :   Nr. crt. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele și prenumele persoanei  desemnate 1  Director  De drept, conform … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

Baza materială

săli de clasă  – special amenajate  pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier  şi mijloacele materiale necesare; grupuri sanitare cu obiecte sanitare adecvate vârstei; 1 cabinet  de informatică cu calculatoare Pentium, legate în retea şi cu internet; 1 cabinet de informatica … Continue reading

Posted in Dotari | Leave a comment

Parteneriate interjudeţene Apa, picătura vieții Prietenii naturii Parteneriate internaţionale  Countries  

Posted in Parteneriate | Leave a comment

Clean Rivers for Clean Seas

TIP DE PROIECT: Proiect multilateral Comenius – “Clean Rivers for the Clean Seas” , Nr. 09- PM-703- SB-TR PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 1.09.2009 – 31.08.2011 FINANŢARE EUROPEANĂ: 24.000 EURO prin programul Lifelong Learning Programme PARTENERI: Coordonator Proiect: TURCIA -Çorum Anadolu Lisesi, Çorum … Continue reading

Posted in Comenius | Comments Off on Clean Rivers for Clean Seas

Evaluare-2019

Ordin nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015: evaluare_nationala_2015 Procedura privind vizualizarea lucrărilor la Evaluare națională 2014: aici Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării naționale pentru elevii clase a VIII-a … Continue reading

Posted in Evaluare clasa a VIII -a, Examene | Leave a comment

Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Conform ordinului OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014 Consiliul de administraţie: – are rol de decizie în domeniul organizatoric şi … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Comments Off on Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Înscrirea în învățământul primar 2019-2020

1. Descrierea unității de învățământ O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege bine menirea şcolii, iar şcoala consideră familia ca un aliat, un colaborator sincer, permanent, direct interesat de procesul instructiv-educativ. Date de … Continue reading

Posted in Înscrieri învățământ primar | Comments Off on Înscrirea în învățământul primar 2019-2020

Admiterea în clasa a IX-a

Admiterea în clasa a IX-a se organizează conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Diriginţii claselor a VIII-a şi conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa elevii şi părinţii acestora privind metodologia şi calendarul admiterii … Continue reading

Posted in Înscrieri clasa a IX-a | Leave a comment