Author Archives: lidiap

Componența consiliului de administrație

În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează : Nr. crt. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele și prenumele persoanei desemnate 1 Director De drept, conform legii … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

Regulament de ordine interioară

Având în vedere: • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în M.O. nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu completările  ulterioare • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31.08.20162016 • OMEN 3220/19.02.2018 … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

Baza materială

săli de clasă – special amenajate  pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier  şi mijloacele materiale necesare; grupuri sanitare cu obiecte sanitare adecvate vârstei; 1 cabinet  de informatică cu 33 calculatoare, legate în retea şi cu internet; cabinete pe discipline de … Continue reading

Posted in Dotari | Leave a comment

Parteneriate interjudeţene Apa, picătura vieții Prietenii naturii Parteneriate internaţionale  Countries  

Posted in Parteneriate | Leave a comment

Clean Rivers for Clean Seas

TIP DE PROIECT: Proiect multilateral Comenius – “Clean Rivers for the Clean Seas” , Nr. 09- PM-703- SB-TR PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 1.09.2009 – 31.08.2011 FINANŢARE EUROPEANĂ: 24.000 EURO prin programul Lifelong Learning Programme PARTENERI: Coordonator Proiect: TURCIA -Çorum Anadolu Lisesi, Çorum … Continue reading

Posted in Comenius | Comments Off on Clean Rivers for Clean Seas

Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Conform ordinului OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014 Consiliul de administraţie: – are rol de decizie în domeniul organizatoric şi … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Comments Off on Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Admiterea în clasa a IX-a

An şcolar 2021-2022 Cererea de înscriere se descarcă de aici. Acte necesare pentru înscrierea la liceu pentru clasa a IX-a an şcolar 2021-2022 a) cererea de înscriere-tip (primită la liceu); b)- cartea de identitate ELEV ŞI PĂRINTE – în original … Continue reading

More Galleries | Leave a comment