Author Archives: lidiap

Regulament de ordine interioară

Având în vedere: • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în M.O. nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu completările  ulterioare • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31.08.20162016 • OMEN 3220/19.02.2018 … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

28.05.2020 Graficul de desfășurare a pregătirii elevilor privind Examenele Naționale 2020 Clasa a VIII-a Clasa a XII-a 24.05.2019 Dezbatere “Educaţia ne uneşte”. Concluzii principale ale dezbaterii „Educația ne unește” şi Raport final. 13.05.2019 Mobilitatea personalului didactic. Depunerea dosarelor în vederea inspecţiilor la clasă se depun … Continue reading

Posted in Noutăți | Leave a comment

Componența consiliului de administrație

În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează :   Nr. crt. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele și prenumele persoanei  desemnate 1  Director  De drept, conform … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Leave a comment

Baza materială

săli de clasă  – special amenajate  pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier  şi mijloacele materiale necesare; grupuri sanitare cu obiecte sanitare adecvate vârstei; 1 cabinet  de informatică cu calculatoare Pentium, legate în retea şi cu internet; 1 cabinet de informatica … Continue reading

Posted in Dotari | Leave a comment

Parteneriate interjudeţene Apa, picătura vieții Prietenii naturii Parteneriate internaţionale  Countries  

Posted in Parteneriate | Leave a comment

Clean Rivers for Clean Seas

TIP DE PROIECT: Proiect multilateral Comenius – “Clean Rivers for the Clean Seas” , Nr. 09- PM-703- SB-TR PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 1.09.2009 – 31.08.2011 FINANŢARE EUROPEANĂ: 24.000 EURO prin programul Lifelong Learning Programme PARTENERI: Coordonator Proiect: TURCIA -Çorum Anadolu Lisesi, Çorum … Continue reading

Posted in Comenius | Comments Off on Clean Rivers for Clean Seas

Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Conform ordinului OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014 Consiliul de administraţie: – are rol de decizie în domeniul organizatoric şi … Continue reading

Posted in Conducerea liceului | Comments Off on Rolul şi atribuţiile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

Înscrirea în învățământul primar 2020-2021

ORDIN nr_ 4_244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020.   1. Descrierea unității de … Continue reading

Posted in Înscrieri învățământ primar | Comments Off on Înscrirea în învățământul primar 2020-2021

Admiterea în clasa a IX-a

Oferta școlară a Liceului Teoretic “Constantin Noica” pentru anul şcolar 2020/2021: Cursuri de zi: – Ştiinţe ale naturii – intensiv engleză (1 clasă, 28 locuri)  – Filologie – intensiv engleză (1 clasă, 28 locuri)  – Teologie (1 clasă, structura Betania,  28 locuri) … Continue reading

Posted in Înscrieri clasa a IX-a | Leave a comment