Ateliere de lucru

1. Diversitate şi toleranţă în spaţiul românesc – dezbatere, nivel gimnazial-liceal, coordonator prof. dr. Ioan Popa
Atelierul îşi propune clarificarea şi sistematizarea problematizării alterităţii. Discuţiile vor fi moderate de două personalităţi ale vieţii culturale locale. Momentele cele mai interesante ale activităţii vor fi relatate în volumul simpozionului.
2. Jocul intertextualităţii: de la Eminescu la Cărtărescu – creaţii literar-artistice, nivel liceal, coordonatori: prof. Camelia Onisie, prof. Laura Radu
Elevii lucrează pe grupe şi abordează texte literare cu tematică asemănătoare din operele celor doi scriitori (tema geniului, tema visului). Prima etapă va fi cea a lecturii inocente – structurarea câmpurilor lexicale, rearanjarea textelor, urmată de valorificarea răspunsului subiectiv (interpretarea unor secvenţe/strofe/descoperirea temelor/motivelor). Profesorii coordonatori punctează trăsăturile postmodernismului – evidenţiind intertextualitatea prin prezentare PPT. În partea a doua a atelierului, elevii vor primi ca sarcină de lucru producerea de text ”împotriva textului“- parodie, satiră, extensii ale textului – însoţite şi de postere. Elevii vor porni în creaţiile lor de la texte-suport, cuvinte–cheie oferite de profesorii îndrumători.
3. Universul copilăriei – postere, colaje, nivel primar, coordonatori: înv. Maria Roșca, înv. Marlena Albăstroiu
În sala de clasă, în prezenţa invitaţilor, se formează 5 echipe combinate (3 elevi şi un părinte), prin dezlegarea unor ghicitori ce vizează conţinutul unor texte studiate.
Dirijaţi de cadrul didactic, elevii identifică anumite personaje din textele descoperite, apoi precizează importanţa educaţiei în viaţa copiilor.
Participanţii la activitate află tema lucrării pe care o vor realiza, materialele şi tehnicile de lucru folosite, dar şi criteriile de evaluare. Se alege un juriu din toate categoriile de participanţi. Concurenţii realizează postere, afişe, colaje, pe fond muzical (cântece pentru copii), folosind următoarele materiale: cartoane albe şi colorate de diferite dimensiuni; hârtie albă, colorată, glasată, creponată; carioci; creioane colorate; foarfece; lipici.
Juriul evaluează lucrările realizate, prin acordarea unui anumit număr de jetoane cu flori.
Elevii din clasa a IV-a oferă invitaţilor un dar muzical ,,O lume minunată”, de Mihai Constantinescu.
Se completează chestionare ce solicită opinia celor prezenţi referitoare la cele văzute.

fisa-inscriere

Leave a Reply