Apa, picătura vieţii

PARTENERIAT ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN
între
Colegiul Național Bănățean Timișoara
și
Liceul Teoretic ”Constantin Noica”, Sibiu

 Argument: Organizarea şi punerea în practică a unor activităţi cu caracter divers, ştiinţific, artistic, instructiv-educativ   în cadrul unui schimb de experienţă între unităţile şcolare, activităţi care să promoveze ideea  că : Educaţia ecologică constituie unul din obiectivele care se regăsesc la toate disciplinele de învăţământ, având un caracter interdisciplinar. O parte  din activităţile programului permite învăţarea şi în afara sălii de curs, în natură, ceea ce în prezent constituie un eveniment rar, „special”. Elevii învaţă despre mediul natural, prin investigare. Experienţa directă, personală, senzorială este esenţială pentru multe aspecte ale învăţării şi cunoaşterii mediului.

Grupul ţintă:  elevii şi cadrele didactice de la unităţile de învăţământ partenere.

Obiectivul general al proiectului:  organizarea unor activităţi comune privind protecţia mediului înconjurător, privind crearea unei mentalităţi pentru o viaţă sănătoasă intr-un mediu sănătos.

Obiective:

1.  Crearea unui cadru propice derulării proiectului printr-un schimb de idei între şcolile partenere.

2.  Respectarea a două condiţii de bază ale unei bune cooperări: comunicarea şi socializarea.

3.  Desfăşurarea unor activităţi care să promoveze munca în echipă.

4.  Crearea unor posibilităţi de exersare şi dezvoltare a iniţiativelor elevilor.

5.  Stimularea atitudinii pozitive a elevilor faţă de mediul înconjurător.

6.  Dezvoltarea creativităţii elevilor în vederea formării unei viziuni originale, condiţie definitorie în conştientizarea importanţei protecţiei mediului înconjurător.

Perioada de desfăşurare a activităţilor: semestrul al II-lea al anului şcolar  2009-2010.

1. Vizita elevilor Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara la Liceul Teoretic “Constantin Noica” Sibiu – aprilie 2010.

Activități desfășurate:

 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice, ale elevilor din unităţile şcolare partenere, cu tematica „Protecţia mediului – responsabilitatea noastră !”.
 • Concurs Interşcolar şi interdisciplinar “Un tânăr educat poate menţine un mediu curat “. Acest concurs a fost organizat cu iniţiativa Direcţiei Silvice Sibiu, dedicat perioadei 15 martie-15 aprilie, Luna Pădurii.
 • Deplasarea la Pepiniera de la Tocile – Sadu unde, elevii şi cadrele didactice  au participat la activităţi de întreţinere a spaţiilor verzi şi plantare de puieţi. Echipa care a acumulat cel mai mare punctaj la concursul desfăşurat în şcoală a primit premii, acordate de Direcţia Silvică Sibiu.

apa1

 • apa3apa4apa2
 • Workshop, determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale apei din izvoarele Horea, Cloşca şi Crişan, aflate pe raza  localității Ocna Sibiului.

apa5

 • Activităţi recreative, desfăşurate în localitatea Ocna Sibiului.
 • Vizita oraşului Sibiu: centrul istoric, Muzeul Satului, etc.

2. Vizita elevilor Liceului Teoretic “Constantin Noica” Sibiu şi ai Şcolii cu clasele I-VIII, Ocna Sibiului la Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara – mai 2010.

 • Participarea echipei de proiect la Deschiderea Festivă a „CNB Fest-Zilele Colegiului Naţional Bănăţean ”, desfăşurate pe durata a trei zile, în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara , vizitarea sălilor de clasă, a laboratoarelor  şi a expoziţiilor din liceu.

apa6

 • Participarea cadrelor didactice la  sesiunea anuală de comunicări ştiinţificeEficienţă în Învăţământ” , cu participare naţională şi internaţională.
 • Sesiunea de comunicăriElevii şi creaţiile lor”.

apa7apa8apa9

 

 • Organizarea unei vizite la Facultatea de Geografie, Chimie și Biologie a Universității de Vest din Timiş

apa10apa11apa12

 • Lecţie deschisă, interactivă şi interdisciplinară, la realizarea căreia au participat  echipele de proiect

apa13apa14apa15apa16

Leave a Reply