Înscrierea în învățământul primar 2021-2022

Lista copiilor admiși în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

Circumscripția 19 Sibiu – Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu

PROGRAM ÎNSCRIERE

29.03.2021 – 28.04.2021

LUNI – JOI: 08.00 – 18.00

VINERI: 08.00 – 17.00

NOU!

 • CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE ETAPA I
 • pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ – formularul online care permite părinților să precompleteze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.
  Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

NOU! Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021

 • Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 + Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere
 • Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022. 
 • TELVERDE 0 800 816 269 Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00
 • Modalitate stabilire nr. locuri libere:

       Art. 22. – (1) La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul de locuri disponibile de la fiecare unitate de învățământ. 

       (2) La încheierea primei etape de înscriere, se consideră locuri disponibile, pe lângă locurile rămase neocupate după a doua fază de repartizare, și locurile copiilor din circumscripția școlară respectivă, care au fost înmatriculați la o altă școală, în faza a doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nicio unitate de învățământ în această etapă.

 • Precizări
   • Ordinea de programare telefonică, de completare, validare fișe nu reprezintă o listă de preînscriere!
   • Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ!
 •  

1. Descrierea unității de învățământ

O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege bine menirea şcolii, iar şcoala consideră familia ca un aliat, un colaborator sincer, permanent, direct interesat de procesul instructiv-educativ.

Date de contact:
Adresa:  Str. Oștirii nr.5
Telefon/Fax: 0269 233790
Sibiu 550388
http://www.ltcn.ro
email: lcnoica@yahoo.com

OFERTA ŞCOLII

Pentru anul şcolar 2021-2022 sunt alocate:

 1. clasa pregătitoare – 3 clase (66 elevi).

Din oferta noastră:

 • program de pregătire a temelor în şcoală (program şcoală după şcoală) cu posibilitatea de a asigura elevilor o masă caldă, la solicitarea părintilor (sală de mese);
 • pregătirea suplimentară – pentru elevii claselor terminale, asigurând succesul şcolar;
 • program de sprijin pentru elevii cu  nevoi educative speciale (CES);
 • oferta de limbi moderne: engleză, germană, franceză
 • activităţi extraşcolare : Ecoturism, Iniţiere în Jurnalism în colaborare cu Palatul Copiilor;
 • posibilitatea afirmării elevilor cu potențial creator în revista şcolară ,,Amalgam” ;
 • asistența acordată elevilor şi părinţilor prin consilierea familiei cu participarea psihologului şcolar;
 • monitorizarea notelor și absențelor cu ajutorul catalogului electronic

BAZA MATERIALĂ

 • săli de clasă  – special amenajate  pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier  şi mijloacele materiale necesare;
 • grupuri sanitare cu obiecte sanitare adecvate vârstei;
 • 1 cabinet  de informatică cu calculatoare Pentium, legate în retea şi cu internet;
 • cabinete pe discipline de învăţământ (biologie, limbi moderne, istorie, geografie, limba română, fizică şi chimie)
 • bibliotecă cu peste 22000 de  volume, cu sală de lectură şi sală de proiecţie ;
 • o sală modernă de sport cu o suprafață de 800 mp ;
 • o sală de gimnastică cu aparate fitness;
 • cabinete medicale: pediatrie, stomatologie;
 • cabinet pentru consiliere psihologică;
 • centrală termică proprie şi încălzire reabilitată;


IMG_6528IMG_6527IMG_6533IMG_6532IMG_6531IMG_6550IMG_6547IMG_6536IMG_6535

REALIZĂRI

 • Organizarea anuală a taberei de studiu de la Păltiniş şi Sadu pentru elevi cu rezultate deosebite;
 • Locul I la faza naţională (2010) pentru Proiectul  “De la muzica naturii la muzica lui Psyche”
 • Locul II la nivel judeţean cu Revista ,,Amalgam“ la concursul de reviste  şcolare;
 • Organizarea de dansuri populare germane şi româneşti, locul I la Festivalul Judeţean de Folclor desfăşurat la Avrig (dansuri germane), şi locul III la secţiunea dansuri populare româneşti;
 • Premiul I la Concursul Județean (2011) şi Concursul Naţional (2012) pentru proiectul ,,Oraşul nostru este în mâinele noastre” realizat cu implicarea părinţilor ;
 • Premiul I la Simpozionul Internaţional ,,Basmele popoarelor -călătorie prin Europa” pentru scenetă ;
 • Participări la concursuri pe discipline şi competiţii sportive cu rezultate foarte bune;

În contextul continuării reformei învăţământului preuniversitar din România, şcoala noastră va avea în vedere următoarele obiective prioritare:

 • Învăţarea centrată pe elev;
 • Asigurarea calităţii;
 • Sistemul informaţional;
 • Modernizarea bazei materiale;
 • Management educaţional ;
 • Şanse egale pentru toţi elevii;
 • Utilizare TIC în predare;
 • Elevi cu nevoi speciale;
 • Integrarea europeană;
 • Dezvoltarea bazei materiale pentru formarea diferenţiată;

Programul “Şcoala după şcoală” pentru  elevii  mici este un serviciu  adus comunităţii, nesubstituindu-se  familiei, dar  ajutând  părinţii  care  se  implică  în desfăşurarea  programului.

Activitatea va fi un adaos educaţional de tip instituţional, subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală. De aceste servicii  beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani, proveniţi din familii ce  nu au  în grija cui să  lase copiii  după  terminarea  programului zilnic şcolar, care vor pentru  copiii  lor o alternativă  de a fi supravegheaţi de personal cu pregătire  specială, într-un  cadru  de  grup care  poate  stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă  dar şi cu vârste diferite.

Şcoala noastră este o şcoală tolerantă, deschisă care oferă şanse egale la educaţie şi cultură pentru toţi elevii .

Activităţile educative realizate sub coordonarea cadrelor specializate constau în :

 • integrarea copilului în programul zilnic,
 • ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,
 • organizarea stării de veghe, oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei,
 • facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,
 • dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă,
 • supravegherea stării de sănătate,
 • administrarea hranei, respectarea pe cât posibil a unor preferinţe pentru alimente şi jucării, realizarea igienei personale.

Înscrirea în învățământul primar 2020-2021

1.      Informații pentru părinți

 • ”Ziua porților deschise” se va desfăşura în data de 05.03.2020 între orele 08.00-12.00. Având în vedere lucrările ample efectuate în clădirea Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu, care afectează spaţiile interioare, inclusiv cele destinate claselor pregătitoare, evenimentul se adresează doar părinţilor. Vor avea loc întâlniri cu cadre didactice de la ciclul primar.
 • Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu: www.isjsb.ro
 • TELVERDE 0 800 816 269 luni-joi 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00

Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), 8,00-17,00 (vineri)

PRIMA ETAPĂ : 04.03.2020-23.03.2020 

                                                   08.00-18.00 (Luni – Joi)

                                                   08.00-17.00 (Vineri)

A DOUA ETAPĂ :

Relaţii la telefon: 0269/233790

 • Procedura de înscriere etapa a II-a: Procedura de repartizare etapa II

Last edited by mirceadorca on 25/02/2019 at 19:50

This entry was posted in Înscrieri învățământ primar. Bookmark the permalink.