Admitere Şcoala Postliceală de Stat

ADMITERE 2023 – 2024

Rezultate admitere postliceala 2023

PENTRU PROBA SCRISA A EXAMENULUI DE ADMITERE, ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ, DIN DATA DE 04 SEPTEMBRIE 2023

 Accesul elevilor spre sălile de examen se face prin curtea şcolii

Elevii vor intra în sali între orele 8.15- 8.40.

Candidaţii vor avea asupra lor doar instrumente de scris.

Sala de bagaje este sala A – ETAJ 2.

Lista candidaţilor repartizaţi pe săli se gaseşte aici.

SPECIALIZAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN NOICA” SIBIU, oferă pentru anul şcolar 2023-2024, trei clase:

 56 locuri fără taxă și 28 de locuri cu taxă (2900 lei/an), calificarea asistent medical generalist.

Metodologia admiterii în Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Sibiu, elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr. 2346/07.09.2011 şi aprobată în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, în data de 12.04.2023:

Calendarul admiterii:
30 mai – 31 august 2023 – Înscrierea candidaţilor se efectuează prin înscriere directă la şcoală, cu programare telefonică prealabilă. În cazuri special se pot efectua și înscrieri -online (se trimit pe e-mail documentele scanate însoţite de cererea tip completată plus dovada achitării taxei de înscriere) . Adresa de e-mail a instituției este lcnoica@yahoo.com
01 septembrie 2023– afișarea repartizării candidaților pe săli
04 septembrie 2023 – susținerea probei scrise
05 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor, ora 10
05 septembrie 2023 – depunerea contestațiilor, orele 13-15
06-08 septembrie 2022  – validarea locului de către candidatul admis

Tematica şi bibliografia de examen, anexa 2 a Metodologiei de admitere: Anexa2-Bibliografia și tematica admiterii

PENTRU ÎNSCRIERI ȘI DETALII VĂ PUTEȚI ADRESA LA NUMERELE DE  TELEFON :

0269-233790

0766236689

0731021851

0771778697

SAU LA SEDIUL ȘCOLII DE PE  STR. OȘTIRII NR.5 ŞI ONLINE LA ADRESA DE e-mail  lcnoica@yahoo.com

ADMITERE 2022 – 2023

Rezultate admitere Scoala Postliceala 2022

PENTRU CLASELE CU TAXĂ DE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SE VOR FACE INSCRIERI ŞI DUPĂ DATA DE 26 AUGUST 2022

PENTRU PROBA SCRISA A EXAMENULUI DE ADMITERE , ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARA, 26 AUGUST 2022

 Elevii vor intra în sali între orele 8.15- 8.40 conform listelor de aici.

Candidaţii vor avea asupra lor doar instrumente de scris.

Sala de bagaje este sala E de la parter.

 

SPECIALIZAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN NOICA” SIBIU,  oferă pentru anul şcolar 2022-2023, două clase: 28 locuri fără taxă și 28 de locuri cu taxă (2800 lei/an), calificarea asistent medical generalist.

Metodologia admiterii în Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Sibiu, elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr. 2346/07.09.2011 şi aprobată în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, în data de 07.04.2022.

Calendarul admiterii:
2 iunie -24 august 2022 – Inscrierea candidaţilor-online ( se trimit pe e-mail documentele scanate însoţite de cererea tip completată) sau prin înscriere directă la şcoală, care se va efectua cu programare telefonică prealabilă
25 august 2022– afișarea repartizării candidaților pe săli
26 august 2022 – susținerea probei scrise
29 august 2022 – afișarea rezultatelor, ora 10
29 august 2022 – depunerea contestațiilor , orele 13-15
30-31 august 2022  – validarea locului de către candidatul admis

Tematica şi bibliografia de examen, anexa 2 a Metodologiei de admitere: Anexa2-Bibliografia și tematica admiterii

PENTRU ÎNSCRIERI ȘI DETALII VĂ PUTEȚI ADRESA LA TELEFON 0269-233790 SAU LA SEDIUL ȘCOLII DE PE  STR. OȘTIRII NR.5 ŞI ONLINE LA ADRESA DE e-mail  lcnoica@yahoo.com

ADMITERE 2021 – 2022

Rezultate admitere postliceala 2021

Subiect_admitere scoala postliceala_02.09.2021

Barem_admitere scoala postliceala_02.09.2021

26.08.2021 Susţinerea probei scrise are loc în data de 2 septembrie 2021, ora 09.00. Intrarea candidaţilor în sălile de examen este permisă între orele 8.15 – 8.45, pe baza cărţii de indentitate, având asupra lor pix sau stilou de culoare albastră, conform listelor care vor fi afişate la avizierul instituţiei de pe strada Oştirii, nr.5 şi pe site (ltcn.ro), în data de 01.09.2021. REPARTIZARE ELEVI IN SALILE DE EXAMEN

Sălile de examen (Sala 19, Sala 20, Sala 22, Sala 23) sunt situate la etajul II, precum şi sala de bagaje (Sala 24)

(1) Se interzice candidaților la examenul de admitere la Şcoala Postliceală Sanitară să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de admitere la Şcoala Postliceală Sanitară în acest scop, nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de admitere la Şcoala Postliceală Sanitară să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare / care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați / asistenți din centrul / centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de admitere la Şcoala Postliceală Sanitară să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

 (6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3) – (5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele / obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminaţi din examen.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de examenul de admitere la Şcoala Postliceală Sanitară și prevederile alin. (1) – (7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1) – (7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

SPECIALIZAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN NOICA” SIBIU,  oferă pentru anul şcolar 2021-2022, 2 clase:

28 locuri fără taxă și 28 de locuri cu taxă (2500 lei/an), calificarea asistent medical generalist.

Metodologia admiterii în Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Sibiu, elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr. 2346/07.09.2011 şi aprobată în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, în data de 18.05.2021

Calendarul admiterii:
08 iunie -30 august 2021 – Inscrierea candidaţilor se face la secretariatul unităţii de îmvăţământ (în cazuri deosebite înscrierea se poate face şi online la adresa de e-mail: secretariat@ltcn.ro; documentele se trimit scanate şi însoţite de cererea tip completată)
1 septembrie 2021 – afișarea repartizării candidaților pe săli
2 septembrie 2021 – susținerea probei scrise
3 septembrie 2021 – afișarea rezultatelor, ora 10
3 septembrie 2021 – depunerea contestațiilor , orele 13-15
6 şi 7 septembrie 2021  – validarea locului de către candidatul admis

Tematica şi bibliografia de examen, anexa 2 a Metodologiei de admitere: Anexa 2 – Tematica si Bibliografia de admitere

PENTRU ÎNSCRIERI ȘI DETALII VĂ PUTEȚI ADRESA LA TELEFON 0269-233790, 0269-211598  SAU LA SEDIUL ȘCOLII DE PE  STR. OȘTIRII NR.5 ŞI ONLINE LA ADRESA DE e-mail: secretariat@ltcn.ro

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1.Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului); Cererea de înscriere se descarcă de aici (format word) sau de aici (format pdf)
2. Certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;
3. Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
4. Foaie matricolă pentru clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a;
5. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist;
6. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original ori scanată, 150 ron);
7. Dosar plic

Pentru cei care se înscriu prin sistem online este  necesară scanarea documentelor, dovada plăţii taxei de înscriere şi cererea tip completată.

Plata taxei de înscriere se poate face în contul:

RO49TREZ57621E330500XXXX

Banca Trezorerie Sibiu

Denumire beneficiar: Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu

CF 4307025

Explicaţii: taxa înscriere pentru Şcoala Postliceală Sanitară

SUBIECTE ANI PRECEDENŢI:

Subiect admitere postliceala 2018

Subiect admitere postliceala 2019

ADMITERE 2020 – 2021

04.09.2020 Rezultate admitere Şcoala Postliceală 2020

01.09.2020 Examenul de admitere în învățământul postliceal, calificarea profesională „ASISTENT MEDICAL GENERALIST” se va susţine în data de 03.09.2020, ora 09.00. Accesul candidaţiilor în săli se face în intervalul 08.00 – 08.30, pe baza cărţii de indentitate. Repartizarea candidaţilor pe săli se poate consulta de aici.

SPECIALIZAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN NOICA” SIBIU,  oferă pentru anul şcolar 2020-2021, 3 clase:

28 locuri fără taxă și 56 de locuri cu taxă (2500 lei/an), calificarea asistent medical generalist.

Metodologia admiterii în Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Sibiu, elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr. 2346/07.09.2011 şi aprobată în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, în data de 30.04.2020:

Calendarul admiterii:
02 iunie -31 august 2020 – Inscrierea candidaţilor-online ( se trimit pe e-mail documentele scanate însoţite de cererea tip completată) sau prin înscriere directă la şcoală, care se va efectua cu programare telefonică prealabilă
2 septembrie 2020 – afișarea repartizării candidaților pe săli
3 septembrie 2020 – susținerea probei scrise
4 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor, ora 10
4 septembrie 2020 – depunerea contestațiilor , orele 13-15
7 si 8 septembrie 2020  – validarea locului de către candidatul admis

Tematica şi bibliografia de examen, anexa 2 a Metodologiei de admitere: Anexa2-Bibliografia și tematica admiterii

PENTRU ÎNSCRIERI ȘI DETALII VĂ PUTEȚI ADRESA LA TELEFON 0269-233790, 0269-211598  SAU LA SEDIUL ȘCOLII DE PE  STR. OȘTIRII NR.5 ŞI ONLINE LA ADRESA DE e-mail  lcnoica@yahoo.com

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1.Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
2. Certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;
3. Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
4. Foaie matricolă pentru clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a;
5. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist;
6. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original ori scanată, 150 ron);
7. Dosar plic

Pentru cei care se înscriu prin sistem online este  necesară scanarea documentelor, dovada plăţii taxei de înscriere şi cererea tip completată.

Plata taxei de înscriere se poate face în contul:

RO49TREZ57621E330500XXXX

Banca Trezorerie Sibiu

Denumire beneficiar: Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu

CF 4307025

Explicaţii: taxa înscriere pentru Şcoala Postliceală Sanitară

AVANTAJELE ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE DE STAT SIBIU

– Tradiţia (anul înfiinţării: 1948), dorința de a menține un standard cât mai ridicat
– Calitatea (personalul medical din unitatea școlară și din spitalele sibiene)
– Parteneriate cu mediul privat
Posibilitatea angajarii cu contracte de muncă în străinătate

ADMITERE 2019 – 2020

Metodologia de admitere pentru anul şcolar 2019 – 2020 se poate descărca deaici.

Anexa 2 – Tematica si Bibliografia de admitere

Cererea de înscriere se descarcă de aici (format word) sau de aici (format pdf)

31.08.2018 Rezultatele la Examenul de admitere la şcoala postliceală sanitară din 30.08.2018.