Admitere în liceu

Admitere în învățământul liceal liceul, an școlar 2024-2025

Graficul ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora se poate consulta de aici.

ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025

 

An şcolar 2022-2023

OMECTS NR. 4802/2010

         Art.53. (1) În perioada 15 – 20 iulie 2022, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform următorului program:

Ziua

Interval orar

15, 18, 20 iulie

900-1400

19 iulie

1000-1600

 

Înscrierea se face pe baza următoarelor acte:

  1. a) cererea de înscriere;
  2. b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  3. c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  4. d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. e) fişa medicală.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Cererea de înscriere se poate descarca si de aici.

 

An şcolar 2021-2022

Cererea de înscriere se descarca de aici.

Acte necesare pentru înscrierea la liceu pentru clasa a IX-a an şcolar 2021-2022

a) cererea de înscriere-tip (primită la liceu);
b)- cartea de identitate ELEV ŞI PĂRINTE – în original şi o copie xerox;
   – certificatul de naştere ELEV – în original şi o copie xerox;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a , în original şi o copie xerox;
d) foaia matricolă pentru clasele  I- VIII (cu calculul mediei generale), în original şi o copie xerox;
e) fişa/adeverinţă medicală, în original.

PROGRAM ÎNSCRIERI LICEU

2021-2022

DUMINICĂ 25.07.2021 – 1000:1300

LUNI 26.07.2021 – 1000 : 1500

MARȚI 27.07.2021 – 1000 : 1500

MIERCURI 28.07.2021 – 1000 : 1500

Oferta școlară a Liceului Teoretic “Constantin Noica” pentru anul şcolar 2021/2022:

Cursuri de zi:

– Ştiinţe ale naturii – intensiv engleză (1 clasă, 26 locuri) 

– Filologie (1 clasă, 26 locuri) 

– Teologie (1 clasă, structura Betania,  24 locuri)

Admitere 2020 – 2021

Procedura admitere 2020 romi

Termen de depunere cereri: 16.06.2020, ora 16.00

TELVERDE: 0800816269

Echivalarea probei de verificare a cunoștiințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predarea unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se realizează la nivelul fiecarei unități de învățământ (școala de origine), intre 2 -5 iunie 2010, după metodologia de mai jos: