Bine ați venit!

Pe site-ul

Liceului Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu

DESCHIDERE AN ȘCOLAR 2021-2022

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2021-2022 va avea loc în data de 13.09.2021, la sediul unității în curtea școlii, începând cu ora 900.  Ținându-se cont de restricțiile în vigoare prezența la festivitate este permisă doar elevilor, excepție făcând clasele pregătitoare, clasele a V a și elevii noi veniți prin transfer sau cu situații medicale deosebite.

Mulțumim pentru înțelegere!

Direcțiunea

Prezentarea Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu în link-ul de mai jos:
https://drive.google.com/file/d/1y1gM7uGrstF0NBsd0up989kQuG0ehrGs/view?usp=drivesdk

Evaluare Naţională VIII – 2021

Înscrierea în învățământul primar 2021-2022

Liceul Teoretic „Constantin Noica” este o unitate de învățământ preuniversitar de stat subordonată Ministerului Educației Naţionale prin Inspectoratul Școlar Judetean Sibiu. Liceul Teoretic „Constantin Noica” își desfășoară activitatea în clădiri aparținând domeniului public local Sibiu și este administrat și finanțat de Primaria Municipiului Sibiu.


Adresa: Str. Oștirii nr.5
Telefon: 0269 233790

Oferta educatională actuală – pe scurt

Niveluri educaționale: primar (clasele O – IV), gimnazial (clasele V-VIII), liceal (clasele IX-XII) și postliceal (anii I-III)
Forma de învățământ: învățământ de zi

Filiera învățământului liceal: teoretică și vocațională

Profilurile învățământului liceal: real, umanist și teologic

Specializările învățământului liceal:

– științe ale naturii – intensiv engleză

– filologie, filologie – intensiv engleză

– teologie baptistă

Clasele de a V-a și a VIII-a studiază limba engleză şi în regim intensiv (3-4 ore pe săptămână).

Oferta educațională include:

– activități/discipline academice și sportive în cadrul curriculumului la decizia scolii;

– activități extracurriculare pentru formarea unor competențe avansate lingvistice și IT și sustinerea performantei înalte;

– activități extrașcolare – concursuri și competiții, activități culturale, artistice, sportive și recreative etc.

 Carte de vizită

Petru informații pe domenii de activitate, vă rugăm consultați paginile corespunzătoare folosind meniul de navigare. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră pentru Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu și așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră prin intermediul paginii Contact.

Etapa specială – Evaluare Naţională VIII – 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *