Bine ați venit!

Pe site-ul

Liceului Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu!

Locuri libere Etapa a II-a învățământ liceal, profesional, dual

_____________________________________________________________

Înscrierile elevilor admişi în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2020-2021 se vor face în perioada 13-20 iulie 2020, după următorul program : de luni până vineri – orele 10.00-15.00.

Acte necesare:

  1. CEREREA DE ÎNSCRIERE;
  2. CARTEA DE IDENTITATE( DACĂ ESTE CAZUL) ŞI CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ÎN COPIE CERTIFICATĂ ÎN CONFORMITATE CU ORIGINALUL, DE CĂTRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT;
  3. ADEVERINŢĂ CU NOTELE ŞI MEDIA GENERALĂ OBTINUTE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ, IN ORIGINAL
  4. FOAIA MATRICOLĂ PENTRU CLASELE V-VIII (CU CALCULUL MEDIEI GENERALE), ÎN ORIGINAL
  5. FIŞA MEDICALĂ ÎN ORIGINAL

_____________________________________________________________

Rezultate admitere Liceul Baptist Betania Sibiu – vocational

_____________________________________________________________

Rezultate finale Evaluare Naţională 2020

_____________________________________________________________

Etapa specială – Evaluare Naţională VIII – 2020

______________________________________________________________

Evaluare Națională 2020

_____________________________________________________________

ADMITERE 2020-2021, ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ, SPECIALIZAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST. MAI MULTE DETALII GASIȚI AICI.

______________________________________________________________

Liceul Teoretic „Constantin Noica” este o unitate de învățământ preuniversitar de stat subordonată Ministerului Educației Naţionale prin Inspectoratul Școlar Judetean Sibiu. Liceul Teoretic „Constantin Noica” își desfășoară activitatea în clădiri aparținând domeniului public local Sibiu și este administrat și finanțat de Primaria Municipiului Sibiu.


Adresa: Str. Oștirii nr.5
Telefon: 0269 233790

Oferta educatională actuală – pe scurt

Niveluri educaționale: primar (clasele O – IV), gimnazial (clasele V-VIII), liceal (clasele IX-XII) și postliceal (anii I-III)
Forma de învățământ: învățământ de zi

Filiera învățământului liceal: teoretică și vocațională

Profilurile învățământului liceal: real, umanist și teologic

Specializările învățământului liceal:

– științe ale naturii – intensiv engleză

– filologie, filologie – intensiv engleză

– teologie baptistă

Clasele de a V-a și a VIII-a studiază limba engleză şi în regim intensiv (3-4 ore pe săptămână).

Oferta educațională include:

– activități/discipline academice și sportive în cadrul curriculumului la decizia scolii;

– activități extracurriculare pentru formarea unor competențe avansate lingvistice și IT și sustinerea performantei înalte;

– activități extrașcolare – concursuri și competiții, activități culturale, artistice, sportive și recreative etc.

 Carte de vizită

Petru informații pe domenii de activitate, vă rugăm consultați paginile corespunzătoare folosind meniul de navigare. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră pentru Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu și așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră prin intermediul paginii Contact.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *