Bine ați venit!

Pe site-ul

Liceului Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu!

IMPORTANT În primele două săptămâni, respectiv până la data de 23 septembrie, 16 clase vor învăţa de după amiază atăt in cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu, căt şi la Şcoala Gimnazială nr.21. Ulterior acestei date doar 6 clase vor învăţa de după amiază, respectiv clasele V, VI, VII în cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu. La 9 septembrie doar etajul II al Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu va fi funcţional, nu finalizat. Pentru a funcţiona în condiţiile date, unitatea de învăţământ îşi propune scurtarea orelor de curs până la data de 30 noiembrie. Lucrarile sunt ample, se lucrează la instalaţia electrică, termică şi anveloparea clădirii. Precizăm că lucrările sunt în grafic, lucrările trebuie să se finalizeze în 18 mai.

Liceul Teoretic „Constantin Noica” este o unitate de învățământ preuniversitar de stat subordonată Ministerului Educației Naţionale prin Inspectoratul Școlar Judetean Sibiu. Liceul Teoretic „Constantin Noica” își desfășoară activitatea în clădiri aparținând domeniului public local Sibiu și este administrat și finanțat de Primaria Municipiului Sibiu.


Adresa: Str. Oștirii nr.5
Telefon: 0269 233790

Oferta educatională actuală – pe scurt

Niveluri educaționale: primar (clasele O – IV), gimnazial (clasele V-VIII), liceal (clasele IX-XII) și postliceal (anii I-III)
Forma de învățământ: învățământ de zi

Filiera învățământului liceal: teoretică și vocațională

Profilurile învățământului liceal: real, umanist și teologic

Specializările învățământului liceal:

– științe ale naturii – intensiv engleză

– filologie, filologie – intensiv engleză

– teologie baptistă

Clasele de a V-a și a VIII-a studiază limba engleză şi în regim intensiv (3-4 ore pe săptămână).

Oferta educațională include:

– activități/discipline academice și sportive în cadrul curriculumului la decizia scolii;

– activități extracurriculare pentru formarea unor competențe avansate lingvistice și IT și sustinerea performantei înalte;

– activități extrașcolare – concursuri și competiții, activități culturale, artistice, sportive și recreative etc.

 Carte de vizită

Petru informații pe domenii de activitate, vă rugăm consultați paginile corespunzătoare folosind meniul de navigare. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră pentru Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu și așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră prin intermediul paginii Contact.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *