Bine ați venit!

Pe site-ul

Liceului Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu!

______________________________________________________________

ANUNȚ IMPORTANT

După discuțiile care au avut loc ieri, 27 septembrie, între toate părțile implicate în proiect, putem să anunțăm următoarele:
       – din data de 7 octombrie vor reveni de dimineață, în săli de la etajul I, pe strada Oștirii, clasele a VIII-a si a XII-a
      – din data de 14 octombrie vor reveni toate clasele în sediul de pe strada Oștirii
      – se va învăța în două schimburi în continuare, spațiile nu permit ca toate clasele să revină de dimineață.
Deciziile au fost luate în funcție de derularea lucrărilor. Vă rugam să aveți înțelegere, conducerea școlii dorește să fie cât mai bine și mai sigur pentru elevi și procesul educațional, dar nu putem lua decizii privind ritmul în care se lucrează! Vă mulțumim!
______________________________________________________________

Liceul Teoretic „Constantin Noica” este o unitate de învățământ preuniversitar de stat subordonată Ministerului Educației Naţionale prin Inspectoratul Școlar Judetean Sibiu. Liceul Teoretic „Constantin Noica” își desfășoară activitatea în clădiri aparținând domeniului public local Sibiu și este administrat și finanțat de Primaria Municipiului Sibiu.


Adresa: Str. Oștirii nr.5
Telefon: 0269 233790

Oferta educatională actuală – pe scurt

Niveluri educaționale: primar (clasele O – IV), gimnazial (clasele V-VIII), liceal (clasele IX-XII) și postliceal (anii I-III)
Forma de învățământ: învățământ de zi

Filiera învățământului liceal: teoretică și vocațională

Profilurile învățământului liceal: real, umanist și teologic

Specializările învățământului liceal:

– științe ale naturii – intensiv engleză

– filologie, filologie – intensiv engleză

– teologie baptistă

Clasele de a V-a și a VIII-a studiază limba engleză şi în regim intensiv (3-4 ore pe săptămână).

Oferta educațională include:

– activități/discipline academice și sportive în cadrul curriculumului la decizia scolii;

– activități extracurriculare pentru formarea unor competențe avansate lingvistice și IT și sustinerea performantei înalte;

– activități extrașcolare – concursuri și competiții, activități culturale, artistice, sportive și recreative etc.

 Carte de vizită

Petru informații pe domenii de activitate, vă rugăm consultați paginile corespunzătoare folosind meniul de navigare. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră pentru Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu și așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră prin intermediul paginii Contact.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *