Școala Postliceală Sanitară de Stat

25.04.2018 Admiterea în învăţământul postliceal sanitar, an şcolar 2018-2019. Detalii aici sau pe www.sanitarnoica.ro.

13.12.2017 In atentia elevilor de la şcoala postliecală (taxă). Rata II se achită cel târziu până în data de 22.12.2017.

08.09.2016 Plata taxei de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 se face conform graficului de aici.

07.02.2017 Structura anului şcolar 2016-2017 Şcoala Postliceală Sanitara se găseşte aici.

07.02.2017 Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016 – 2017 se găseşte aici.