Resurse umane și materiale

Baza materială

 • săli de clasă  – special amenajate  pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier  şi mijloacele materiale necesare;
 • grupuri sanitare cu obiecte sanitare adecvate vârstei;
 • 1 cabinet  de informatică cu calculatoare Pentium, legate în retea şi cu internet;
 • 1 cabinet de informatica AEL cu programe de  soft educational ;
 • cabinete pe discipline de învăţământ (biologie, limbi moderne, istorie, geografie, limba română, fizică şi chimie)
 • bibliotecă cu peste 22000 de  volume, cu sală de lectură şi sală de proiecţie ;
 • o sală modernă de sport cu o suprafață de 800 mp ;
 • o sală de gimnastică cu aparate fitness;
 • cabinete medicale: pediatrie, stomatologie;
 • cabinet pentru consiliere psihologică;
 • centrală termică proprie şi încălzire reabilitată;

Componenţa Consiliului Profesoral

În anul şcolar 2017/2018, Consiliul Profesoral al Liceului Teoretic “Constantin Noica” are următoarea componenţă  (conform planurilor-cadru de învăţământ)

 

A. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

a. Limba și Literatura Română

1. Petrina Dobrotă, titular, gr.I

2. Cristina Husariu, titular, gr.I

3. Andra Bucșă, titular, gr.I

4. Ana Maria Bedreagă, titular, gr.I, dr.

5. Andreia Hadăr, suplinitor, gr.II

b. Limba Engleză

1. Oana Trînbitaș, titular, gr.I

2. Teofilia Cadar, titular, gr.II

3. Ileana Sînziana Salomie, titular detaşat, gr. II

4. Tiberiu Sasca, suplinitor, definitivat

c. Limba Franceză

1. Mirela Cristea, titular, gr.II

2. Oana Trînbitaș, titular, gr.I

d. Limba Germană

1. Cristina Husariu, titular, gr.I

2. Rodica Ispas, suplinitor, definitivat

d. Limba Latina

1. Antoaneta Roxana Lăduncă, titular detaşat, gr.I

B. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

a. Matematica

1. Daniela Bratu, titular, gr.I

2. Marius Macrea, titular, gr.I

3. Gabriela Diaconu, titular detașat, gr.I

b. Fizica

1. Adina Secu, titular, gr.I

2. Ioan Muntean-Cioplea, suplinitor, gr.I

c. Chimie

1. Ramona Ciortea, titular, gr.I

d. Biologie

1. Bianca Jana Roman, titular, gr.I

2. Cristina Ghiorghian, titular, gr. I

C. OM ŞI SOCIETATE

a. Istorie

1. Mircea Botiş, titular, gr.I

2. Ioan Popa, titular, gr.I, dr.

b. Geografie

1. Mihai Ordean, titular, gr.I

2. Felicia Măieruț, titular, gr. I

3. Gabriela Borbil, suplinitor, gr.II

4. Monica Cheşaru, titular, gr.I

c. Socio-umane

1. Florin Ion Teodorescu, titular, def.

2. Delia Petrovai, suplinitor, gr.II

3. Ioana Gundhardt-Desko, suplinitor, debutant

d. Religie ortodoxă

1. Paraschiva Muntean, titular, gr.I

2. Ilie Vladuţ, suplinitor, debutant

e. Religie baptistă

1. Radu Cîmpean, titular, gr.I, dr.

2. Teodor Dobrin, asociat, debutant

D. ARTE

a. Educaţie plastică

1. Raluca Teglaș,  titular, gr.II

b. Educaţie muzicală

1. Alina Mihoc, titular detaşat, def.

E. TEHNOLOGII

a. Informatică

1. Lidia Platon, titular, gr.I

2. Mircea Dorca, suplinitor, gr.II

b. Educaţie Tehnologică

2. Georgeta Sava, titular, gr.I

F. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

1. Adrian Demian, titular, gr.I

2. Ileana Cuciurean, suplinitor, gr.I

G. ÎNVĂŢĂTORI

1. Daniela Muntean Cioplea, titular, gr. I

2. Paraschiva Ognean, titular, gr. I

3. Eugenia Vâlcu, titular, grI

4. Gabriela Jugar, titular, gr. I

5. Mădălina Sporiş, titular, gr.I

6. Emilia Dragomir, titular, gr.I

7. Maria Lupean, titular, gr.I

8. Ioana Maria Ştefani-Moldovan, titular detaşat, gr.I

9. Teodora Sandu, titular, gr.I

10. Nicoleta Nicolae, titular detaşat, gr.II

H. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

1. Simona Agârbiceanu, contabil șef

2. Cristina Pinca, secretar șef

3. Mircea Dorca, informatician

4. Dorina Iepure, laborant

5. Daniela Badea, bibliotecar

6. Liliana Trașcă, administrator

I. PERSONAL NEDIDACTIC

1. Stelian Oancea, mecanic

2. Viorel Drăguţ, mecanic

3. Florica Geantă, portar

4. Mihai Floran, portar

5. Lucia Gresoiu, îngrijitor

6. Viorica Silea, îngrijitor

7. Adriana Turean, îngrijitor

8. Elisabeta Păucian, îngrijitor