Bacalaureat

Metodologia şi programele pentru examenul de bacalaureat

În anul şcolar 2014/2015, examenul de bacalaureat este reglementat prin următoarele acte normative:

– Ordin nr.4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015: ORDIN_bac_2015

– Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat: Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011

– Calendarul examenului de bacalaureat: Anexa_1_CALENDAR_bac_2015

– Ordin de aprobare a disciplinelor pentru examenul de bacalaureat: Ordin_DISC_BAC_2011.pdf

– Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat: Lista_DISC_BAC_2011.pdf

– Programele pentru probele examenului de bacalaureat: PROGRAME_BACALAUREAT_2011,

Programa_Matematica_bac_2015

– Ordin & metodologie de recunoaştere şi echivalare pentru probele C şi D (arhiva): OMEN nr 3483_2014_Anexa

 

Pentru mai multe detalii puteți consulta și www.isjsibiu.ro sau www.edu.ro

 

Subiecte, bareme şi modele de subiecte pentru probele examenului de bacalaureat găsiţi la adresele:

http://www.subiecte2010.edu.ro;

http://www.subiecte2011.edu.ro;

http://www.subiecte2012.edu.ro

http://www.subiecte2013.edu.ro

http://www.subiecte2014.edu.ro

 

 

Probele examenului de bacalaureat

Examenul de bacalaureat are următoarea structură (conform OUG nr. 97/09.09.2009):

 

A)probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

B)probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

C)probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;

D)probă de evaluare a competenţelor digitale;

E)probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:

a)Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

b)Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

c)O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i)matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;

(ii)istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);

d)O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:

(i)fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;

(ii)geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).

Codul de culori:

roşu – probe susţinute de toţi absolvenţii Liceului Teoretic „Constantin Noica”

albastru – probe pentru absolvenţii profilului real, specializarea ştiinţe ale naturii

verde – probe pentru absolvenţii profilului umanist, specializarea filologie și filiera vocațională