Înscrieri clasa a IX-a

Admiterea în clasa a IX-a

Admiterea în clasa a IX-a se organizează conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Diriginţii claselor a VIII-a şi conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa elevii şi părinţii acestora privind metodologia şi calendarul admiterii în clasa a IX-a.

Oferta școlară a Liceului Teoretic “Constantin Noica” pentru anul şcolar 2015/2016:

Cursuri de zi:

– Ştiinţe ale naturii – intensiv engleză (1 clasă, 28 locuri) 

– Filologie (1 clasă, 28 locuri) 

– Teologie (1 clasă, structura Betania,  28 locuri)

Metodologia de admitere: Admitere liceu 2015

Fişa de înscriere în anul şcolar 2015-2016, învăţământ preuniversitar de stat: fisa_admitere_2015

Anexa la fişa de înscriere în anul şcolar 2015-2016 pentru participarea la probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă: fisa_admitere_2015-aptitudini

Pentru detalii consultați și pagina www.isjsibiu.ro, secțiunea Admiterea în învățamântul liceal/profesional.