Acasă

15.02.2018 Candidaţii înscrişi la examenul de Bacalaureat 2018, proba D de evaluare a conpetenţelor digitale se vor prezsenta la examen în zilele de 16 şi 19 februarie 2018, la ora 12.00 cu cartea de identitate şi pix de culoare albastră. Accesul candidaţilor în sala de examen se face la în intervalul 12:00 – 12:30 şi se aşează la calculatoare conform repartizării afişate aici.

22.01.2018 Înscrierea candidaţilor la Examenul de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, se face in perioada 22-26 ianuerie 2018.

15.01.2018  Informaţii referitoare la OMEN 3027 din 08.01.2018 privind aprobarea anexei de modificare a OMECS nr. 5079/2016 – ROFUIP se pot consulta de aici.

11.12.2017 Omagierea lui Constantin Noica, 10.12.2017

16.11.2017 Raport CEAC Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu, an şcolar 2016-2017.

25.10.2017 Examenul de promovare în treapta superioară profesională pentru postul de administrator patrimoniu gradul II – studii superioare va avea loc în data de 07.11.2017, ora 14.00. Detalii si bibliografia aici.

06.09.2017 Deschiderea anului şcolar 2017-2018 va avea loc în data de 11.09.2017 după cum urmează: pentru clasele I-XII din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu si structura Betania la ora 9.00 (în curtea mare) iar pentru şcoala postliceala la ora 14.30 (în sălile de clasă)

13.06.2017 Repartizarea elevilor care susţin proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională – proba audio şi scris se poate consulta de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic C. Noica Sibiu – 14.06.2017) şi de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu – 14.06.2017), proba orala în data de 15-16.06.2017 aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic C. Noica Sibiu) şi de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu). IMPORTANT: Probele audio şi scrise încep la ora 12.00. Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul 11.00-11.30

07.06.2017 Repartizarea elevilor care susţin proba de evaluare a competenţelor digitale se poate consulta de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic C. Noica Sibiu – în zilele de 09 şi 12.06.2017) şi de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu – în data de 12.06.2017). In atentia candidaţilor proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu: Candidaţii vor susţine proba D de evaluare a competenţelor digitale în locaţia Structurii Betania, vor fi prezenţi la ora 12.00 în data de 12.06.2017 la sediul Liceului Toretic C. Noica Sibiu şi vor fi însoţiţi de către profesorii asistenţi spre locaţia respectivă.

31.05.2017 Repartizarea elevilor care susţin proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se poate consulta de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic C. Noica Sibiu – în zilele de 06 şi 07.06.2017) şi de aici (pentru elevii proveniţi de la Liceul Teoretic O. Ghibu Sibiu – în data de 07.06.2017)

11.05.2017 Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului de administrator financiar.

08.05.2017 Rezultate proba scrisă pentru concursul de ocupare a postului de administrator financiar.

11.04.2017 Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu cu sediul în str. Oştirii nr.5, anunţă scoaterea la concurs a postului de administrator financiar. Concursul va avea loc în data de 05.05.2017, la sediul instituţiei. Condiţii: studii superioare economice, vechime în contabilitate bugetară de minim 3 ani. Termen de depunere a dosarelor: 27.04.2017. Relaţii suplimentare la tel. 0269/23.37.90. Detalii aici.

30.03.2017 Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu prin Structura Liceul Teologic Baptist Betania, este gazdă a festivalului coral național “SOLI DEO GLORIA” în perioada 7-8 aprilie 2017. Mai multe informații gasiți aici.

06.09.2016 Deschiderea anului şcolar 2016-2017. Detalii aici

03.08.2014 Sesiunea a II-a admitere postliceală, august 2014. Detalii aici

11.09.2014 Deschiderea anului şcolar 2014-2015. Detalii aici

 

 

Bine ați venit pe pagina

Liceului Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu!

Liceul Teoretic „Constantin Noica” este o unitate de învățământ preuniversitar de sta,t subordonată Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Inspectoratul Școlar Judetean Sibiu. Liceul Teoretic „Constantin Noica” își desfășoară activitatea în clădiri aparținând domeniului public local Sibiu și este administrat și finanțat de Primaria Municipiului Sibiu.

Adresa:  Str. Oștirii nr.5
Telefon: 0269 233790

 

Oferta educatională actuală – pe scurt

Niveluri educaționale: primar (clasele O – IV), gimnazial (clasele V-VIII), liceal (clasele IX-XII) și postliceal (anii I-III)

Forma de învățământ: învățământ de zi

Filiera învățământului liceal: teoretică și vocațională

Profilurile învățământului liceal: real, umanist și teologic

Specializările învatamântului liceal:

- științe ale naturii, intensiv engleză

- științe ale naturii

- filologie

- teologie baptistă

Oferta educațională include:

- activități/discipline academice și sportive în cadrul curriculumului la decizia scolii;

- activități extracurriculare pentru formarea unor competențe avansate lingvistice și IT și sustinerea performantei înalte;

- activități extrașcolare – concursuri și competiții, activități culturale, artistice, sportive și recreative etc.

Structura anului școlar curent: Ordin structura an scolar 2015 2016

 

Clase, elevi, profesori, personal

În anul școlar 2015/2016:

– 34 de clase – 7 clase la nivel primar, 6 clase la nivel gimnazial, 15 clase la nivel liceal și 6 clase la nivel postliceal sanitar

– 729 elevi: 146 elevi la nivel primar, 138 la nivel gimnazial, 386 la nivel liceal ( din care 93 la Structura Betania), și 164 la școala postliceală sanitară (început de an scolar)

– 54 profesori

– 7 învățători

– 1 maistru instructor – postliceală

– 6 angajați în funcții didactice auxiliare

– 8 angajați pe funcții nedidactice

Carte de vizită

Pentru informații pe domenii de activitate, vă rugăm consultați paginile corespunzătoare folosind meniul de navigare. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră pentru Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu și așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră prin intermediul paginii Contact.