Raportul de analiză a activităţii instructiv educative pentru semestrul I, an şcolar 2018-2019 se poate consulta de aici.