În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează :

 

Nr. crt. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele și prenumele persoanei  desemnate
1  Director  De drept, conform legii  Ordean Mihai
2  Director adjunct  De drept  Sava Georgeta Ileana
3  Reprezentanţii consiliului local  Consiliul local  Mitrea Vasile Tiberiu
4  Reprezentanţii primarului  Primarul  Pop Simona
5  Reprezentanți ai părinților  Consiliul reprezentativ al părinților al unității de învățământ  Damian Ana
6  1-5 cadre didactice reprezentând toate ciclurile și structurile școlare din unitatea de învățământ  Consiliul profesoral al unității de învățământ  Bratu Daniela
Botiș Mircea
7 Reprezentanţi ai Spitalului Judeţean Sibiu Spitalul Judeţea Sibiu  Rădac LauraMihu Andrei
8  Reprezentantul sindicatului (observator)  Consiliul de administrație al unității de  învățământ  Iepure Dorina
9  Reprezentant al elevilor  Elev  Popa Alexandru