Bine ați venit pe pagina

Liceului Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu!

Liceul Teoretic „Constantin Noica” este o unitate de învățământ preuniversitar de sta,t subordonată Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Inspectoratul Școlar Judetean Sibiu. Liceul Teoretic „Constantin Noica” își desfășoară activitatea în clădiri aparținând domeniului public local Sibiu și este administrat și finanțat de Primaria Municipiului Sibiu.

Adresa:  Str. Oștirii nr.5
Telefon: 0269 233790

 

Oferta educatională actuală – pe scurt

Niveluri educaționale: primar (clasele O – IV), gimnazial (clasele V-VIII), liceal (clasele IX-XII) și postliceal (anii I-III)

Forma de învățământ: învățământ de zi

Filiera învățământului liceal: teoretică și vocațională

Profilurile învățământului liceal: real, umanist și teologic

Specializările învatamântului liceal:

– științe ale naturii, intensiv engleză

– științe ale naturii

– filologie

– teologie baptistă

Oferta educațională include:

– activități/discipline academice și sportive în cadrul curriculumului la decizia scolii;

– activități extracurriculare pentru formarea unor competențe avansate lingvistice și IT și sustinerea performantei înalte;

– activități extrașcolare – concursuri și competiții, activități culturale, artistice, sportive și recreative etc.

Structura anului școlar curent: Ordin structura an scolar 2015 2016

 

Clase, elevi, profesori, personal

În anul școlar 2015/2016:

– 34 de clase – 7 clase la nivel primar, 6 clase la nivel gimnazial, 15 clase la nivel liceal și 6 clase la nivel postliceal sanitar

– 729 elevi: 146 elevi la nivel primar, 138 la nivel gimnazial, 386 la nivel liceal ( din care 93 la Structura Betania), și 164 la școala postliceală sanitară (început de an scolar)

– 54 profesori

– 7 învățători

– 1 maistru instructor – postliceală

– 6 angajați în funcții didactice auxiliare

– 8 angajați pe funcții nedidactice

Carte de vizită

Pentru informații pe domenii de activitate, vă rugăm consultați paginile corespunzătoare folosind meniul de navigare. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră pentru Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu și așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră prin intermediul paginii Contact.