TEL VERDE 0800801100 (telefon gratuit), la care cetăţenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea şi derularea examenelor naţionale.

Pe site-ul

Liceului Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu!

Liceul Teoretic „Constantin Noica” este o unitate de învățământ preuniversitar de sta,t subordonată Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Inspectoratul Școlar Judetean Sibiu. Liceul Teoretic „Constantin Noica” își desfășoară activitatea în clădiri aparținând domeniului public local Sibiu și este administrat și finanțat de Primaria Municipiului Sibiu.


Adresa: Str. Oștirii nr.5
Telefon: 0269 233790

Oferta educatională actuală – pe scurt

Niveluri educaționale: primar (clasele O – IV), gimnazial (clasele V-VIII), liceal (clasele IX-XII) și postliceal (anii I-III)
Forma de învățământ: învățământ de zi

Filiera învățământului liceal: teoretică și vocațională

Profilurile învățământului liceal: real, umanist și teologic

Specializările învățământului liceal:

– matematică-informatică, neintensiv

– științe ale naturii, intensiv engleză

– științe ale naturii

– filologie

– teologie baptistă

Clasele de a VI-a și a VIII-a studiază limba engleză în regim intensiv (3-4 ore pe săptămână).

Oferta educațională include:

– activități/discipline academice și sportive în cadrul curriculumului la decizia scolii;

– activități extracurriculare pentru formarea unor competențe avansate lingvistice și IT și sustinerea performantei înalte;

– activități extrașcolare – concursuri și competiții, activități culturale, artistice, sportive și recreative etc.

 

 Carte de vizită

Petru informații pe domenii de activitate, vă rugăm consultați paginile corespunzătoare folosind meniul de navigare. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră pentru Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu și așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră prin intermediul paginii Contact.